Niet-getrouwde koppels doen zaakjes bij de notaris

Ongehuwde koppels die een huis willen kopen, sparen vanaf 1 september 2018 tot 1.000 euro uit op notariskosten, zo viel onlangs te lezen in de nationale pers. Ze hoeven namelijk nog maar één in plaats van twee keer te passeren bij hun notaris.

Ben je vandaag ongehuwd – bijvoorbeeld feitelijk of wettelijk samenwonend - dan moet je uiteindelijk twee keer langs de notaris bij de aankoop van een huis. De eerste keer om de verkoopakte te ondertekenen, de tweede keer om je huwelijk te bekrachtigen en om de woning ‘in huwgemeenschap te brengen’. Het huis of appartement komt op deze manier op beide namen te staan. Maar op deze manier moet je ook twee keer je portefeuille openen.

Door een zogenaamde ‘anticipatieve inbreng’ te doen bij de notaris wordt de woning bij een later huwelijk automatisch gemeenschappelijk.

Foto: Getty Images  

 

850 à 1.000 euro uitgespaard?

Een aanpassing van het huwelijksvermogensrecht maakt het plots heel wat praktischer én goedkoper voor niet-gehuwde koppels. Door een zogenaamde ‘anticipatieve inbreng’ te doen bij de notaris wordt de woning bij een later huwelijk automatisch gemeenschappelijk. Zo ontlopen de kersverse woningeigenaars volgens de berichten 850 tot 1.000 euro aan notariskosten en belastingen. De maatregel gaat normaal gezien vanaf 1 september 2018 in.

Toch klinkt het wat terughoudender bij het notariaat zelf, ook bij notaris Dirk Michiels uit Aarschot: “De opmaak van zo’n huwelijkscontract met inbreng van een onroerend goed kost op ons kantoor 630 euro. Ook bij de meeste notarissen schommelt het rond dit bedrag. Een besparing van 1.000 euro lijkt me eerder aan de hoge kant.”

Wie komt (niet) in aanmerking?

Er hangen wel bepaalde voorwaarden vast aan deze maatregel. Kort samengevat kom je in aanmerking als:

  • Iedere partner de volle eigendom heeft over de helft van de woning;
  • Beide partners de exclusieve eigenaars zijn.

En wat als je trouwt met scheiding van goederen (twee eigen vermogens, geen gemeenschappelijk vermogen, red.)? In dat geval is een extra tripje naar de notaris sowieso verplicht. Een anticipatieve inbreng blijft mogelijk, maar je bespaart enkel wat op belastingen, niet op notariskosten. Ook voor huwelijkscontracten is de besparing beperkt.

“Vraag tijdig advies”

Notaris Michiels bevestigt: “De besparing is vaak relatief, zeker als je als koppel nog andere specifieke bepalingen in het huwelijkscontract wenst op te nemen, zoals clausules rond overlijdens, nalatenschappen, echtscheidingen, … Het is dus sowieso nuttig dat de aanstaande echtgenoten voor hun huwelijk een goed gesprek hebben met hun notaris.”