livios logo

Magda? Stroken openbare weg beplanten of bestraten?

Foto Livios
  

In veel gemeentes zie je het vaak: een onverharde strook grond voor de huizen, veel te breed voor een voetpad. Het oogt saai, slordig en leeg, dus wil je dit opfrissen met een sierboompje, een haag of zelfs een stukje bestrating. Maar magda zomaar? Mag je een minituintje maken op openbare grond?

Samengevat komt het erop neer dat je het eigendomsrecht van iemand anders dient te respecteren. Zo beschikt de eigenaar van het openbaar domein (bijvoorbeeld de gemeente of de Vlaamse overheid) over het volle eigendomsrecht, dat wil zeggen de naakte eigendom plus het vruchtgebruik, hetgeen door anderen moet geëerbiedigd worden.

Het feit dat slechts op een gedeelte van dit openbaar domein een voetpad of fietspad werd aangelegd verandert daar niets aan. In de realiteit ziet men echter vaak dat aanpalende eigenaars deze ‘braakliggende’ stukjes grond inpalmen en beplanten met allerlei struiken, er een grasperkje van maken of er klinkers leggen. Dit mag echter niet! Zoals gezegd is men op andermans grond bezig en heeft men geen toelating bekomen om hier zomaar aanplantingen te doen.

Men kan natuurlijk wel altijd de eigenaar van het voorliggende openbaar domein aanschrijven met het verzoek een gedeelte van zijn eigendom te verkopen of het vruchtgebruik hiervan af te staan. Maar in werkelijkheid gebeuren deze verzoeken niet vaak en zal zo’n toelating ook niet vlug gegeven worden. Bovendien dienen deze strookjes grond vaak opengegraven te worden voor het aanleggen en herstellen van allerlei nutsleidingen zoals voor elektriciteit, water of gas. Als de eigenaar van het openbaar domein zijn eigendom geheel of gedeeltelijk zou verkopen, dan zit hij achteraf met de problemen opgezadeld. Hij zou dan immers aan de nieuwe eigenaar toestemming moeten vragen om werken op zijn eigendom te mogen uitvoeren en bovendien moet hij dan telkens deze aangelegde tuintjes en grasperken weer in hun oorspronkelijke toestand herstellen.

Conclusie: Dat mag niet. Op openbare stukjes grond mag je niets planten of aanleggen.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/terras-en-oprit/bestratingsmaterialen/magda-stroken-openbare-weg-beplanten-of-bestraten/