livios logo

Magda? Mag mijn buurman bomen nabij de perceelsgrens planten?

In onze vragenrubriek kregen we in het verleden meer dan één vraag binnen over bomen en hagen in de buurt van of op de perceelsgrens. De aanzet voor onze jurist om het een en ander wat nader te verduidelijken.

boom huis

Foto Livios
  

Mijn buurman heeft meerdere bomen nabij de zijdelingse perceelsgrens aangeplant tussen mijn perceel en zijn perceel. Kan dat wel ?

Voor beplantingen die nabij de perceelsgrens worden aangebracht geldt in principe de verplichting om de "wettelijke afstand" tussen deze beplanting en de perceelsgrens te eerbiedigen. De "wettelijke afstand" is:

  • ofwel deze die door het (plaatselijk) gebruik wordt bepaald,
  • ofwel deze die de wet oplegt indien er geen (plaatselijk) gebruik bestaat.

De wettelijke regeling van deze afstanden is terug te vinden in artikel 35 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886. Dit artikel bepaalt dat hoogstammige bomen, bij gebrek aan een vast en erkend (plaatselijk) gebruik, slechts op 2 meter van de scheidingslijn mogen geplant worden.

Wanneer wordt een boom als "hoogstammig" beschouwd ?

Dit moet feitelijk worden beoordeeld rekening houdend met de hoogte, de kroon- en wortelvorming,…maar de minimale hoogte die meestal vereist wordt is 3 meter. De afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn.

De decreetgever heeft vrij recent ook een wettelijke omschrijving gegeven aan het begrip "hoogstammige boom". Meer bepaald stelt artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening dat als hoogstammige boom beschouwd wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft. Indien men van plan is om dergelijke bomen te vellen, dan is hiervoor zelfs een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Hoe zit het met andere bomen en hagen?

Andere dan hoogstammige bomen en levende hagen mogen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee percelen worden geplant als er geen plaatselijk gebruik geldt. Voor dode hagen is er geen wettelijke afstand opgelegd : deze mogen zelfs op de scheidingslijn worden geplaatst. Dode hagen zijn bijvoorbeeld hagen die door droge takken gevormd worden.

En waar mogen fruitbomen worden geplant?

Fruitbomen mogen tegen de gemene muur worden geplant zonder dat er een afstand dient in acht genomen te worden. De hierboven uiteengezette regeling inzake afstand van beplanting strekt er eigenlijk toe om hinder voor de buren te vermijden. Deze hinder kan evenwel ook ontstaan omdat van naburige beplantingen takken over de perceelsgrens hangen, of omdat wortels doorschieten.

Wat met overhangende takken en wortels die doorschieten?

Hieromtrent wordt door de heersende rechtspraak en rechtsleer bepaald dat overhangende takken op verzoek van de gehinderde buurman moeten afgesneden worden, en dat doorgeschoten takken door de gehinderde buurman zelf mogen worden gehakt. Let wel! De bovenvermelde wettelijke regeling inzake wettelijke afstand van beplanting geldt enkel indien er geen andersluidende erfdienstbaarheid gevestigd werd. Werd zo'n erfdienstbaarheid gevestigd, dan geldt deze voor de bestaande beplantingen en voor diegene die zouden worden aangebracht ter vervanging van bijvoorbeeld teniet gedane bomen.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinaanleg-en-onderhoud/tuinaanleg/magda-mag-mijn-buurman-bomen-nabij-de-perceelsgrens-planten/