livios logo

Magda? Gemaaid gras gebruiken als compost?

Foto Tuinweb
  

Wat doe ik met mijn gemaaid gras? Mag ik het na verwerking hergebruiken als grondstof voor mijn tuin of doe ik dat beter niet? We legden de vraag voor aan Jan Buysse van de Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco).

"Hiervoor moeten we naar de essentie van composteren kijken. Composteren is een biologisch proces waarbij micro-organismen natuurlijk materiaal omvormen tot humus. Opdat deze compostbeestjes zich in hun sas zouden voelen, hebben ze net zoals wij voldoende en evenwichtige voeding, water en lucht nodig. Wie wil thuiscomposteren kan dus al het werk overlaten aan de compostbeestjes, als hij er maar voor zorgt dat deze beestjes het naar hun zin hebben. De grote succesformule hierin is een goede afwisseling van grof en fijn materiaal." "De meest courante grove of droge materialen zijn houtsnippers, snoeisel, stro, bladstrooisel of zelfs golfkarton en eierdozen. Het grof materiaal zorgt ervoor dat het compostmengsel steeds luchtig blijft, waardoor de compostbeestjes van voldoende lucht bevoorraad blijven. Het fijne materiaal zorgt dan weer voor voldoende vocht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Groenten- en fruitafval, keukenresten, verse bladeren en ook grasmaaisel zijn hier voorbeelden van."

Rotting en gisting vermijden

"Wie enkel fijn materiaal zoals grasmaaisel op de composthoop gooit, stelt de compostbeestjes voor een vrijwel onmogelijke taak. De grote hoeveelheid voedingsstoffen zorgt ervoor dat de beestjes hyperactief aan de afbraak van het verse materiaal beginnen. Door de warmte die hierbij vrijkomt, zal de temperatuur snel oplopen. Daarnaast raakt door de hoge activiteit ook de aanwezige zuurstof snel uitgeput. Door het tekort aan zuurstof en de hoge temperatuur zullen de compostbeestjes eerst langzaam stikken en daarna verbranden. Bij gebrek aan zuurstof, zullen andere bacteriën een rottings- of vergistingsproces starten. Wie daarna de hoop gras nog durft beroeren, bemerkt een slijmerig, nat boeltje binnenin en een zure, rottige geur in de omgeving." "Gras composteren is dus enkel mogelijk indien je van bij het begin van het composteringsproces voldoende droog en grof materiaal bijmengt. Bestaat je tuin enkel en alleen uit gazon, dan kan je in de meeste gemeenten houtsnippers afhalen in het containerpark. Een ander alternatief bestaat erin je gras bij warm weer eerst een dagje te laten drogen, vooraleer het bij elkaar te harken. Tot slot kan je je gras uiteraard ook gewoon naar het containerpark brengen of met de groen- of gft-container meegeven. Professionele composteerders mengen alle groenafval naderhand dusdanig, zodat ze bij het begin van het composteringsproces in grote hopen over een perfect luchtig mengsel beschikken."

Conclusie: Da mag, maar alleen indien je droog en grof materiaal bijmengt.

Meer info: www.vlaco.be

9 dingen die je moet weten over tuinonderhoud


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinaanleg-en-onderhoud/tuinonderhoud/magda-gemaaid-gras-gebruiken-als-compost/