livios logo

Magda? Mag een eigenaar zijn perceel grond afsluiten en hoe zit het met de kosten voor deze afsluiting?

perceel grond tuinafsluiting woning

Foto Livios
  

perceel grond tuinafsluiting woning

Foto Livios
  

Eén van de eerste dingen die je als (ver)bouwer onderneemt na het voltooien van de woning is het afbakenen van het eigen ‘territorium’. De mogelijkheden om dit te doen zijn legio: een groenaanplanting, een haag, een houten of betonnen omheining, … Allemaal goed en wel, maar mag dit allemaal zomaar? En hoe zit het met de kosten? Onze jurist zet alles op een rijtje.

De afsluiting is een recht voor iedere eigenaar. Deze kwestie wordt geregeld in artikel 647 van ons Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat iedere eigenaar zijn erf mag afsluiten. Op deze regel wordt slechts in één uitzondering voorzien in artikel 682 van ditzelfde wetboek. Artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt immers de eigenaar de uitweg die zijn eigendom bezwaart te versperren, ook als hij zijn erf wil afsluiten.

Dit recht om zijn erf af te sluiten geldt zoals reeds werd gezegd voor iedere eigenaar en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, maar er bestaat wel een verschillende regeling i.v.m. de kosten voor de oprichting van de afsluiting. Overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek geldt alleen voor steden en voorsteden de mogelijkheid om de buurman te verplichten bij te dragen in de kosten van het bouwen en herstellen van de afsluiting.

Tevens moet de afsluiting in steden en voorsteden zo worden aangebracht dat deze afsluiting als een gemene muur kan dienen, tenminste wanneer de oprichter zijn buurman wil verplichten in de kosten ervan bij te dragen.

De kosten voor de afsluiting moeten door beide eigenaars worden gedragen, tenminste als de buurman betrokken is geweest bij de oprichting van de afsluiting vooraleer ze werd aangebracht. Zoniet moet de buurman er slechts in bijdragen indien hij er gebruik van maakt. Bovendien moet de buurman slechts bijdragen in de kosten die redelijk zijn, d.w.z. die overeenstemmen met de normale vereisten voor een afsluiting, rekening houdende met de waarde ervan.

Daarenboven is iedere eigenaar ook vrij om de wijze van afsluiting te kiezen, behalve voor erven die aan de openbare weg palen: hiervoor kan een gemeentelijk of stedelijk reglement of zelfs een bevel van de burgemeester worden uitgevaardigd dat wordt ingegeven omwille van redenen en aspecten van de openbare veiligheid.

Let wel: Afsluiting is een eenzijdige handeling die niet tot doel heeft om de grenzen van de eigendommen af te bakenen en vast te leggen, maar wel om binnendringen tegen te gaan.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinafsluiting/afsluiting/magda-mag-een-eigenaar-zijn-perceel-grond-afsluiten-en-hoe-zit-het-met-de-kosten-voor-deze-afsluiting/