livios logo

Mag je bomen planten op servitudeweg?

Vraag

Volgens mijn buurman komt er, door een te hoge waterstand van de gemeenschappelijke gracht, meer en meer erosie aan de kant van zijn eigendom. Onze kant is afgezet met een schutting in de gracht. Hij zegt nu dat er een probleem bestaat met de breedte van de vlak naast de gracht gelegen servitudeweg van 3 meter. Die 3 meter dreigt dus meer en meer ingeperkt te worden.

Huidige situatie: onze grachtschutting, dan de gracht van +/- 1 meter breed en dan bomen van meer dan 30 jaar oud en 30 meter hoog op 2 à 3 meter van de gracht. Ik ga er dan ook van uit dat die bomen op de servitudeweg geplaatst zijn. Mogen er bomen op een servitudeweg geplaatst worden ook al is die weg zijn eigen eigendom?

Antwoord

In zoverre de doorgang, de essentie van een servitude, gewaarborgd blijft, belet niets de inplanting van bomen. Temeer daar deze strook eigendom is van jouw buur en hij/zij zijn eigendomsrechten mag invullen naar believen. Enkel indien deze invulling het evenwicht zou verstoren tussen de twee erven, zou dit kunnen wijzen op bovenmatige burenhinder. 

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Afsluiting

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinafsluiting/afsluiting/vraag/35655/mag-je-bomen-planten-op-servitudeweg/