livios logo

Tuinhuis over de perceelgrens/omgevingsvergunning

Vraag

Mijn buurman heeft in het verleden een tuinhuis gebouwd over de limiet (perceelgrens). Hij heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen van de gemeente. Kan de gemeente een omgevingsvergunning toekennen, terwijl er een bouwovertreding wordt begaan (hij blijft geen meter van de perceelgrens)?

Antwoord

Uit jouw vraagstelling kunnen wij moeilijk afleiden waar jouw buurman het tuinhuis geplaatst heeft. Er zijn met name verschillende regels van toepassing afhankelijk van de plaatsing van een tuinhuis. Een tuinhuis in de zijtuin dient op drie meter van de perceelgrens geplaatst te worden. Een tuinhuis in de achtertuin kan daarentegen tot op één meter van de perceelgrens gebouwd worden en mag zelfs tot tegen de afscheiding gezet worden indien de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. 

Een vergunning voor de bouw van een tuinhuis is in principe niet vereist zolang de oppervlakte van alle bijgebouwen in de tuin van jouw buurman niet méér dan 40m² bedraagt en het tuinhuis een maximale hoogte van 3,5 meter heeft. 

Aangezien wij geen kennis van de omgevingsvergunning hebben, kunnen wij moeilijk oordelen of jouw buurman het tuinhuis plaatste volgens de goedgekeurde omgevingsvergunning. Het is namelijk mogelijk dat de omgevingsaanvraag van jouw buur niet overeenstemt met de feitelijke omstandigheden, met name de plaatsing van het tuinhuis. Indien jouw buurman het tuinhuis geplaatst heeft zonder de omgevingsvergunning na te leven, kan je hiervoor een klacht bij de gemeente indienen. Het is moeilijk in te beelden dat een gemeente een omgevingsvergunning zou verlenen voor een bouwwerk dat niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Indien een vergunning werd aangevraagd, werd mogelijks ook een openbaar onderzoek georganiseerd wat de kans geeft om bezwaar aan te tekenen tegen de aangevraagde vergunning. Het is ons niet mogelijk om dit na te gaan. 

Aangezien wij niet over alle details beschikken, kunnen wij geen concreter antwoord op jouw vraag geven. Wij raden je dan ook aan om jouw vraag met documentatie aan een advocaat voor te leggen om jouw juridische mogelijkheden te bestuderen. 

Heeft u een juridische vraag ? Contacteer ons voor een degelijk advies.Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Tuinhuis

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/veranda-en-bijgebouwen/tuinhuis/vraag/35200/tuinhuis-over-de-perceelgrensomgevingsvergunning/