livios logo

Mogen wij tuinhuis nog op scheidingslijn zetten?

Vraag

Wij hebben ons huis gebouwd en meteen een plateau laten gieten op de scheidingslijn voor ons toekomstig tuinhuis in samenspraak met de aannemer die toen nog eigenaar was van de bouwgrond ernaast, vermits deze nog niet verkocht was. Nu komt de nieuwe eigenaar zeggen dat we een 'probleem' hebben want hij wil zijn tuinhuis ergens anders in de tuin zetten.

Kan hij van ons nu eisen dat we daar geen tuinhuis mogen zetten? Wij hebben dat plateau gegoten in samenspraak met de vorige eigenaar en laten aanleggen voordat hij het huis heeft aangekocht. Toen hij het huis bezocht en het compromis heeft ondertekend, was hij hiervan op de hoogte.

Antwoord

Je zal je bouwvergunning moeten nazien… Indien je de toelating van jouw vorige buur niet kan bewijzen en je geen bouwvergunning hebt voor het plateau, kan je buur mogelijkerwijze bezwaar maken tegen de bouw van een tuinhuis op de scheidingslijn. Een en ander zal afhangen van de inplanting ter plaatse. Dit kan vanuit de vraagstelling niet beoordeeld worden. Overleg met je buur is aangewezen. Je architect kan mogelijk bemiddelen.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Tuinhuis

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/veranda-en-bijgebouwen/tuinhuis/vraag/35269/mogen-wij-tuinhuis-nog-op-scheidingslijn-zetten/