Is een uitbreiding EPB-plichtig?

Extra woonruimte, daglicht binnenhalen, maximaal genieten van passieve zonnewinsten, … Redenen genoeg om je bestaande woning uit te breiden. Maar wat zijn de voorschriften van de EPB-regelgeving? En is elke uitbreiding sowieso EPB-plichtig? 

Vergunning nodig?

Voor elke uitbreiding aan je woning heb je een vergunning nodig. Afhankelijk van de omvang en de functie van de uitbreiding is één van de volgende drie opties van toepassing:

  • ofwel is er een meldingsplicht
  • ofwel moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling
  • ofwel een vergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling

Meer info vind je in het artikel Een veranda volgens het boekje van stedenbouw. 

Eens je weet welke optie voor jouw project van toepassing is, kan je nagaan of je uitbreiding moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Een overzicht:

EPB bij meldingsplicht

Het Vlaams Energieagentschap omschrijft een EPB-plichtige melding als "een melding voor werken aan gebouwen waarin energie wordt verbruikt om voor mensen een specifiek binnenklimaat te realiseren, waarbij de medewerking van een architect vereist is en waarbij de werken impact hebben op het warmteverliesoppervlak van het gebouw." 
Voor meldingen vanaf 1 januari 2014 bepaalt de energieprestatieregelgeving expliciet dat elk gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen … altijd beschouwd wordt als geklimatiseerd. 

Dergelijke gebouwen of delen ervan, vallen zo altijd binnen het toepassingsgebied van de regelgeving en zijn dus EPB-plichtig. Ook als er geen verwarming en/of koeling is of als er geen afgifte-elementen zijn geplaatst. De uitbreiding van een woning met twee extra slaapkamers zonder afgifte-elementen, wordt zo toch beschouwd als geklimatiseerd en dus EPB-plichtig. Het is dus de functie van het gebouw die de EPB-plicht bepaalt. 

EPB bij vergunde uitbreiding zonder verplichte tussenkomst van architect

Heb je volgens de stedenbouwwetgeving geen architect nodig en blijft het beschermd volume van de uitbreiding kleiner dan 3000 m³, dan is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing voor jouw project. 

EPB bij vergunde uitbreiding met verplichte tussenkomst van architect

Hier geldt de energieprestatieregelgeving voor de nieuwe/verbouwde delen.

Aan welke EPB-eisen moet een uitbreiding (< 800 m³) voldoen?

1: Minimumeisen voor ventilatie. Meer info: Ventilatie bij renovatie. Bij uitbreidingen moet je in de nieuwe natte ruimten (keuken, badkamer, wc) afvoervoorzieningen en een doorstroomopening plaatsen. In nieuwe droge ruimten (slaapkamer, leefruimte …) moet je toevoervoorzieningen en een doorstroomopening plaatsen. (Bij verbouwingen van gebouwen, moet je voldoen aan de minimum toevoereisen in ruimten waar je vensters vervangt of bijplaatst).

Op de website van het VEA vind je nog meer informatie over de ventilatie-eisen terug.

2: Nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden. 

Ook over de U- en R-waarde lees je meer op de website van het VEA.

Nog niet helemaal duidelijk?

Om te achterhalen of jouw project EPB-plichtig is, kan je de EPB-wegwijzer van het Vlaams Energieagentschap volgen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media