livios logo

Uit het goede hout gesneden


  

Wie ecologisch verantwoord hout wil kopen, koopt hout met een keurmerk. Er bestaan diverse labels. Allemaal streven ze hetzelfde doel na, alleen variëren de toekenningsvoorwaarden. Het meest bekende label is het FSC, op korte afstand gevolgd door PEFC.

Het Forest Stewardship Council of FSC is door het WWF in 1993 in het leven geroepen. Doel was een einde maken aan de noodlottige situatie van de bossen en te focussen op het duurzame aspect. FSC vraagt aandacht voor zowel de ecologische, sociale als economische aspecten die met de houtkap gepaard gaan. Wereldwijd beheert het FSC ruim 90 miljoen hectare bos, waarvan het merendeel zich op het noordelijk halfrond bevindt Al is een inhaalbeweging in de tropen volop bezig, luidt het.

Waalse aangelegenheid

In België wordt amper 10.000 ha bos volgens de FSC-normen geëxploiteerd waaronder het Brusselse en Vlaamse deel van het Zoniënwoud. In ons land en hoofdzakelijk in Wallonië zwaait het PEFC-label of de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes de plak. Net niet de helft van de Waalse bossen of 260.000 ha valt onder dit label. In totaal certificeren vandaag 22 landen hun bossen via PEFC, samen zijn ze goed voor 200 miljoen ha.

Economie vs ecologie

Foto PEFC
  

Het PEFC was in 1998 een reactie van de Europese bosbouwsector op het FSC-label. De tegenstanders, met sterk bosbouwland Finland op kop, vonden het FSC te streng, te complex en niet aangepast aan de kleine Europese eigendomsstructuur van de bosbeheerders. Critici hekelen dat het PEFC-label minder zware toelatingseisen en controles stelt dan het FSC. “De economische belangen primeren op de ecologische en sociale,” luidt het.

Andere labels

Naast het FSC en het PEFC-label bestaan er nog tal van keurmerken zoals onder meer het CSA-label (Canadian Standard Association) en het SFI-label (Sustainable Forestry Initiative). Je kan stellen dat het verschil niet erg belangrijk is voor de eindgebruiker, maar wel voor de boseigenaars. Zij moeten betalen om het label te krijgen. Dit gaat gepaard met tal van procedures die onder meer een inspectie door onafhankelijke inspecteurs inhouden.

11 dingen die je moet weten over ramen en deuren


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/buitenschrijnwerk/ramen-en-deuren/uit-het-goede-hout-gesneden/