livios logo

Renovatie zijgevel appartementsgebouw en verplicht weghalen van rolluiken: kosten voor eigenaar?

Vraag

Begin 2019 zal de zijgevel van ons appartement een volledige renovatie ondergaan. Aan deze gevel hebben wij twee vensters, alle vier voorzien van rolluiken (drie ingebouwd en een in opbouw). Deze rolluiken waren reeds aanwezig toen wij 13 jaar geleden het appartement kochten.

De syndicus eist dat in functie van de gevelrenovatie deze rolluiken in eerste instantie door ons en op onze kosten worden weggenomen. Vervolgens mogen ze al dan niet teruggeplaatst worden maar er is geen zekerheid dat ze nog zullen passen en omdat onder andere de geleiders anders zullen moeten gelegd worden.

Aangezien de rolluiken reeds aanwezig waren voorafgaand ons kopen van dit appartement hebben we geen verdere info betreffende wie deze geplaatst heeft en wat de akkoorden toen waren. De syndicus is vrij kort in zijn uitleg en beperkt het antwoord tot: "De rolluiken die u wilt behouden zijn privatief en dient u voor de renovatie van de gevel te verwijderen." Duidelijkheid over welke rolluiken moeten worden weggehaald, hebben we ook nog niet. Enkel het opbouwrolluik of tevens de drie inbouwrolluiken. Dit zou betekenen dat alle muren in het appartement opengemaakt moeten worden en heropgebouwd moeten worden.

Is dit dan volledig door ons als eigenaar van het appartement te bekostigen?

Antwoord

We vroegen om advies bij de Unie van Vlaamse Syndici:

"Vermoedelijk werden deze gevelwerken op een algemene vergadering besproken en gestemd. Werd er op deze AV niets over de aanwezige rolluiken gezegd? Quid met alle andere mede-eigenaars die in dezelfde situatie zijn? 

Als de beslissing om de gevel te renoveren het verwijderen van alle privatieve rolluiken impliceert, is het inderdaad niet zeker dat u de “oude” rolluiken terug kan plaatsen. Dit betekent dat alle mede-eigenaars met privatieve rolluiken deze rolluiken dienen te vervangen? 

Dit had zeker besproken moeten worden op de AV; met eventueel een deadline om de rolluiken te verwijderen, alsook eventueel een voorstel om alle rolluiken gezamenlijk te vervangen. Een globale prijsofferte is altijd gunstiger dan een privatieve offerte.

Persoonlijk zou ik contact opnemen met de aannemer om te vragen of hij u rolluiken nog kan verwijderen; hij zal best weten over welke rolluiken het gaat. De aannemer zou ook bijvoorbeeld, mits een prijsofferte aan de syndicus (met een bepaalde vergoeding per appartement of per rolluik) alle rolluiken kunnen verwijderen vooraleer de werken te starten.

Voor wat betreft de binnenmuren, deze zijn uiteraard privatief. Alle daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de mede-eigenaar."

Gevel en RolluiRamen en rolluiken

Meer beantwoorde vragen over Zonwering

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/buitenschrijnwerk/zonwering/vraag/34148/renovatie-zijgevel-appartementsgebouw-en-verplicht-weghalen-van-rolluiken-kosten-voor-eigenaar/