Mag regenwaterafvoer buren via mijn perceel?

Vraag

Ik heb onlangs een bouwgrond gekocht. Ik zie dat onze buur zijn regenwaterafvoer via mijn perceel heeft laten aansluiten. Mag dat? Of wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik mijn buren vertellen over deze situatie?

Antwoord

"Uw buur dient uiteraard en in de eerste plaats de afwatering via zijn eigen perceel te voorzien", stelt advocaat Mark Huygen. "U kan hem verzoeken dit meteen te doen. Uw eigendomsrecht kan niet aangetast worden op deze wijze. Uw eigendomsrecht is evenwel niet absoluut. 

Enkel indien er sprake is van een oneigenlijke erfdienstbaarheid tot privaat nut dient u dergelijke situaties te gedogen. Denk bijvoorbeeld aan al de andere nutsvoorzieningen die over uw perceel kunnen lopen. 

Dit is bijvoorbeeld  geregeld in art. 640 BW:  dit betreft de waterafloop van hoger gelegen percelen naar en over lager gelegen percelen.

Verder is er nog sprake van de niet-voortdurende erfdienstbaarheden (recht van overgang over een ander erf, het recht van toegang en het rioolrecht). Hier is een handeling of ingrijpen van de mens nodig. Omgekeerd, dit recht houdt op door toedoen van de mens. Zodoende, dit recht houdt op te bestaan van zodra uw buur ingrijpt en afvoert via eigen perceel.

Het rioolrecht is het recht om vuil water af te voeren, op of over het dienstbare erf langs een sloot of een buis. Dit recht kan ophouden (vandaar niet-voortdurend) te bestaan van zodra blijkt dat het heersen erf (i.c. uw buur) zijn water via eigen perceel kan afvoeren. Nodig uw buur daartoe uit."

Producten

Renoveren van bestaande of nieuwe daken

Aquaplan

Renoveren van bestaande of nieuwe daken

Je dak gewoon renoveren? Beter BENOveren!

MijnBENOvatie.be

Je dak gewoon renoveren? Beter BENOveren!

Prefalz - totaalsysteem voor daken en gevels

Prefa

Prefalz - totaalsysteem voor daken en gevels

Zelfdragende dakelementen

Evolution Products

Zelfdragende dakelementen

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Aluthermo SA

Reflecterend onderdak, isolatie en dampscherm in één

Dak en gevel inpakken met leien

Eternit NV

Dak en gevel inpakken met leien