Voorwaarden overbruggingskrediet

Vraag

Ik overweeg een overbruggingskrediet voor een bedrag van ongeveer 125.000 euro (de waarde van mijn huis), maar nu heb ik toch wel enkele vragen: 1. Wat als mijn huis maar voor 100.000 euro wordt verkocht? 2. Als ik een bijkomende lening moet nemen voor renovatie (bv. 50.000 euro), dan veronderstel ik dat het beter is om die na het overbrugkrediet te nemen aangezien je anders met een te grote afbetaling zit? 3. Kan je het bedrag dat je afbetaald hebt van dat overbrugkrediet aftrekken van je belastingen en eventueel van je bestaande lening? Of is dit verloren geld, om het zo maar te zeggen? 4. Hoelang moet ik wachten om te weten of een overbruggingskrediet wordt goedgekeurd? 5. Ik heb ook gelezen dat je de helft van je inkomen mag hangen aan het overbrugkrediet. Klopt dit?

Antwoord

Een overbruggingskrediet overbrugt de periode tussen de aankoop of bouw van een nieuw onroerend goed en de verkoop van een eigen in België gelegen onroerend goed. Het krediet wordt in het algemeen toegestaan onder de vorm van een kredietlijn op een rekening courant. De kredietlijn heeft een beperkte looptijd, zodat de woning binnen dit tijdsbestek verkocht dient te zijn. Er zijn geen kapitaalaflossingen aan deze kredietvorm verbonden. U kan het krediet op elk moment volledig of gedeeltelijk terugbetalen binnen het vastgelegde tijdsbestek. U betaalt enkel intresten op het openstaande saldo. Deze worden meestal driemaandelijks aangerekend.

1. Indien uw woning voor 100.000 euro zou verkocht worden, zal u de resterende 25.000 euro op een andere manier dienen te verwerven. Dit scenario is redelijk onwaarschijnlijk omdat het krediet wordt toegestaan op basis van een schatting van de normale onderhandse verkoopwaarde van de woning.

2. Daar u geen kapitaal terugbetaalt voor het overbruggingskrediet, kan het zijn dat u al een bijkomende renovatielening kan overwegen, eventueel met uitstel van kapitaalaflossingen voor de periode van het overbruggingskrediet. Hiervoor zal u rekening dienen te houden met uw budgettaire mogelijkheden.

3. Een overbruggingskrediet voldoet niet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek van kapitaal of bijkomende intrestaftrek. De intresten komen wel in aanmerking voor de gewone intrestaftrek (neutraliseren van uw onroerende inkomsten).

4 Hier kan geen algemeen antwoord op geformuleerd worden. U bespreekt dit best met uw financiële instelling.

5. Zoals bij elke kredietaanvraag, zal er voor een overbruggingskrediet rekening worden gehouden met uw terugbetalingcapaciteit. Eventueel kan men hier iets soepeler optreden omdat het krediet op korte termijn wordt terugbetaald met de opbrengst van de te verkopen woning. Het zal voor dit krediettype belangrijker zijn dat u uw financieel budget op een goede manier beheert.

Producten

Dakpanelen: kies voor isolatie en binnenafwerking in één product

UNILIN

Dakpanelen: kies voor isolatie en binnenafwerking in één product

Wees alert met asbest in grijze golfplaten

Alert voor Asbest

Wees alert met asbest in grijze golfplaten

Meer dan 100 kleuren beschikbaar voor uw gevel of dakrand

Rockpanel

Meer dan 100 kleuren beschikbaar voor uw gevel of dakrand

Prefab dakuitgang Luminance

Poujoulat Belux

Prefab dakuitgang Luminance

Perfecte weersbestendigheid met de Postel 20 stormdakpan

Monier

Perfecte weersbestendigheid met de Postel 20 stormdakpan

Ideaal voor renovatie - dakpaneel R.16

Prefa Gmbh Alu-Dacher und -Fassaden

Ideaal voor renovatie - dakpaneel R.16