livios logo

Mag regenwaterafvoer buren via mijn perceel?

Vraag

Ik heb onlangs een bouwgrond gekocht. Ik zie dat onze buur zijn regenwaterafvoer via mijn perceel heeft laten aansluiten. Mag dat? Of wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik mijn buren vertellen over deze situatie?

Antwoord

"Uw buur dient uiteraard en in de eerste plaats de afwatering via zijn eigen perceel te voorzien", stelt advocaat Mark Huygen. "U kan hem verzoeken dit meteen te doen. Uw eigendomsrecht kan niet aangetast worden op deze wijze. Uw eigendomsrecht is evenwel niet absoluut. 

Enkel indien er sprake is van een oneigenlijke erfdienstbaarheid tot privaat nut dient u dergelijke situaties te gedogen. Denk bijvoorbeeld aan al de andere nutsvoorzieningen die over uw perceel kunnen lopen. 

Dit is bijvoorbeeld  geregeld in art. 640 BW:  dit betreft de waterafloop van hoger gelegen percelen naar en over lager gelegen percelen.

Verder is er nog sprake van de niet-voortdurende erfdienstbaarheden (recht van overgang over een ander erf, het recht van toegang en het rioolrecht). Hier is een handeling of ingrijpen van de mens nodig. Omgekeerd, dit recht houdt op door toedoen van de mens. Zodoende, dit recht houdt op te bestaan van zodra uw buur ingrijpt en afvoert via eigen perceel.

Het rioolrecht is het recht om vuil water af te voeren, op of over het dienstbare erf langs een sloot of een buis. Dit recht kan ophouden (vandaar niet-voortdurend) te bestaan van zodra blijkt dat het heersen erf (i.c. uw buur) zijn water via eigen perceel kan afvoeren. Nodig uw buur daartoe uit."

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Dak

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

11 dingen die je moet weten over dak

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/dak/vraag/33458/mag-regenwaterafvoer-buren-via-mijn-perceel/