livios logo

Verbouwing en fiscale aftrek lening

Vraag

Wij wonen in het huis van mijn ma en zouden graag enkele verbouwingen doorvoeren. Wij zijn naar de bank geweest en de lening is geen probleem maar doordat we geen volledig eigenaar zijn kunnen we deze lening niet fiscaal aftrekken. Mijn pa is verleden jaar overleden dus zijn we wel vruchtgebruiker. Mijn ma wil het huis niet verkopen omdat ze zegt “jullie moeten het niet kopen, ooit wordt het toch van jullie”. Ze wil het ook nog niet schenken mocht er nog iets onaangenaam gebeuren, dat kan altijd, en ik versta dat ook. Mijn vraag is nu of er hiervoor een oplossing bestaat dat we toch deze lening fiscaal aftrekbaar kunnen maken?

Antwoord

Gelet op de informatie die je bezorgt durft men bij Fortis Bank vermoeden dat je geen vruchtgebruik hebt over (een deel van) de woning.

Indien het huis deel uitmaakte van het gemeenschappelijk vermogen van jouw ouders, en de wettelijke erfregels toegepast werden, ben je, eventueel samen met broer(s) of zus(sen) blote eigenaar geworden van de helft. Jouw moeder is dan volle eigenaar gebleven van de andere helft, en vruchtgebruiker van de helft waarvan de kinderen de blote eigendom geërfd hebben.

Indien het huis volledig deel uitmaakte van het eigen vermogen van jouw vader, dan heb je, eventueel samen met broer(s) of zus(sen), de blote eigendom geërfd op de totaliteit, terwijl jouw moeder vruchtgebruiker geworden is.

Indien daarentegen het huis volledig deel uitmaakte van het eigen vermogen van jouw moeder, dan is zij de volle eigenaar van de woning.

De blote eigenaar kan geen enkel fiscaal voordeel genieten voor een verbouwingslening. Noch de kapitaalaflossingen, noch de interesten komen in aanmerking voor fiscale voordelen.

De vruchtgebruiker daarentegen kan genieten van de interestaftrekken (gewone en eventueel bijkomende), maar niet van de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen. Het is ook de vruchtgebruiker die het KI dient aan te geven.

Ze zien geen mogelijkheid voor jou om, gelet op de info die je ons geeft, fiscale voordelen te bekomen voor een verbouwingslening, tenzij je op één of andere manier toch een overeenkomst vindt met jouw moeder om volledige eigenaar of minstens vruchtgebruiker te worden van het geheel of van een deel van de woning.

Meer beantwoorde vragen over Dak

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

11 dingen die je moet weten over dak

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/dak/vraag/5102/verbouwing-en-fiscale-aftrek-lening/