livios logo

Prijs voor metselwerk schoorsteen

Vraag

De aannemer beweert dat voor de afrekening, het volume van het metselwerk van de schoorsteen vermeerderd wordt met een bepaalde factor. Is dit inderdaad de gewoonte? En zo ja, hoeveel bedraagt deze factor?

Antwoord

Er is geen algemene regel die dit voorschrijft. Maar het is wel verdedigbaar om deze extra prijs voor het metselen van de schoorsteen aan te rekenen. Het gaat immers om een moeilijker karwei: de schoorsteen is vaak een kleine vierkant. Dit wil zeggen dat het voor de metselaar heel wat prutswerk is, dat bovendien ook nog op de hoogste plaats van de woning moet gebeuren. Tot slot beïnvloedt het gebruik van vuurvaste mortel ook de prijs.

De aannemer kan de meerprijs voor de schoorsteen dus wel verdedigen. Blijft wel de vraag waarom hij dit niet in zijn prijsofferte voorzien had, hij wist dit toen ook al.

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Fundering

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/fundering/vraag/2212/prijs-voor-metselwerk-schoorsteen/