livios logo

Funderingsplaat en gegoten kelder

Vraag

We lieten een funderingsstudie uitvoeren op basis van de plannen met een prefab kelder. Nu willen we toch kiezen voor een gegoten kelder. Moeten we een nieuwe studie laten uitvoeren?

Antwoord

Volgens mij is een nieuwe studie niet nodig. De in het eerste project gehanteerde drukweerstanden blijven ook in het tweede geval van toepassing, aan het gewicht en bijgevolg de druk van de constructie op de ondergrond verandert er nauwelijks iets. Als de draagkracht van de bodem voor een prefabkelder voldoende was zal dat voor een gegoten kelder ook wel zo zijn. 

Laat voor de volledigheid jouw ingenieur stabiliteit hier nog even naar kijken maar aanpassingen zijn niet te verwachten.

Meer beantwoorde vragen over Fundering

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/fundering/vraag/35677/funderingsplaat-en-gegoten-kelder/