livios logo

Hoe kelderriolering aansluiten op het openbaar net?

Vermijd een rechtstreekse aansluiting

Foto ETIB nv
  

Foto Livios
  

Foto VMM
  

Als je een kelderverdieping plant, kan je maar best voldoende aandacht besteden aan de afwatering. Vermijd zeker een rechtstreekse aansluiting op de openbare riolering vanuit de kelderverdieping. Zo voorkom je dat water vanuit de hoofdriolering terugstroomt in de kelder.

De gids ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ van de Vlaamse Milieumaatschappij bevat tal van nuttige tips om je waterhuishouding op peil te zetten. Zo ook inzake je kelder en de afwatering ervan. Allerminst een evidentie. Lager gelegen niveaus kunnen immers leiden tot wateroverlast zonder dat er zelfs nog maar water op straat staat.

Pompinstallatie plaatsen

Bij de afvoer van afval- of hemelwater vanuit de kelder is het dus afgeraden deze rechtstreeks aan te sluiten op de riolering. Zelfs al voorzie je een terugslagklep. Dit veroorzaakt vuilophoping waardoor de klep niet meer voldoende sluit en dienst weigert. In een kelderaansluiting moet je met andere woorden altijd een pompinstallatie plaatsen. Die pompt het water vanuit de kelder naar een hoger gelegen riolering op om het van daaruit af te voeren. Dit oppompen moet ook gescheiden gebeuren. Twee gescheiden pompinstallaties zijn verplicht als je zowel vuil als hemelwater vanuit de kelder moet afvoeren.

Om te vermijden dat de pompinstallaties falen, worden ze bij voorkeur extra beveiligd. Zo'n beveiliging kan bestaan uit:

  • een faaldetectie (alarm, best via GPRS);
  • een overspanningsbeveiliging om te vermijden dat de pomp stuk is na een blikseminslag in de omgeving;
  • een 1 + 1 reservepomp. De pompen moeten beurtelings pompen zodat je merkt dat er eentje stuk is.

Beter voorkomen dan genezen

Toch biedt een beveiliging geen 100 % garantie op een falen van de installatie. Probeer dan ook het op te pompen water tot een volstrekt minimum te herleiden. Breng dan zeker niet dakwater eerst naar het kelderniveau om het daarna terug op te pompen naar een hemelwaterput.

Nog een tip is om opritten van ondergrondse garages zo kort mogelijk te houden of om ze te overkappen. De schade bij het falen van een pompinstallatie is wel altijd veel minder groot dan bij het falen van een terugslagklep. Dat komt omdat enkel de beperkte hoeveelheid water afkomstig van de afwatering van de kelder niet wordt verpompt. Bij het falen van een terugslagklep stijgt het waterpeil in de kelder tot hetzelfde niveau als in de straatriolering volgens het principe van communicerende vaten.

Meer info over de gids ‘Waterwegwijzer voor Architecten’ van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je hier.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/kelder/22114/hoe-kelderriolering-aansluiten-op-het-openbaar-net/