livios logo

Een kelder bijbouwen: kanda?

Zoek je uitbreidingsmogelijkheden, maar heb je geen plaats meer om bij te bouwen? Dan biedt een kelderruimte onder je woning misschien wel de oplossing. Een complex project waarin heel wat factoren een rol spelen. Een overzicht.

fundering checken

Het type fundering van jouw woning bepaalt grotendeels de opties. De stabiliteitsingenieur zal die dan ook uitgebreid checken vooraleer hij een plan van aanpak bepaalt.


  

architect plan tekenen

Een kelderverdieping bijbouwen, is zeker niet zonder risico. Laat je bijstaan door specialisten en zorg voor een goede werfverzekering.

Foto Zoek een architect
  

Bepalende factoren

De eerste stap: schakel een specialist in! Doe beroep op een stabiliteitsingenieur en/of architect. Zij gaan na of jouw project haalbaar is. Zij brengen het risico en de kostprijs in kaart door volgende factoren te onderzoeken:

  • De manier waarop en hoe diep is gefundeerd
  • De ligging van de kelder ten opzichte van deze funderingselementen
  • De aard en de kwaliteit van de ondergrond
  • De aan- of afwezigheid van grondwater

Eerst de bodem…

Eerst achterhaalt een stabiliteitsingenieur via een bodemonderzoek de draagkracht van de grond en de aan- of afwezigheid van grondwater. Is de grond draagkrachtig genoeg? Dan is de volgende stap het type fundering nakijken en de meest geschikte constructiemethode bepalen.

…dan de fundering checken

Het type fundering van je woning speelt een grote rol. Bij een open uitgraving en diepe funderingen blijft het risico beperkt. Een woordje uitleg:

Open uitgraving

Komt de kelder op een vrij grote afstand van de bestaande funderingen te liggen? Dan kan de kelder buiten hun invloedszone worden uitgegraven. En is een open uitgraving mogelijk - eventueel met een beschoeiing - met beperkte kosten en beperkt risico. De stabiliteitsingenieur schat dit voor jou in. 

Diepe funderingen

Ook als het bestaande gebouw diepe funderingen heeft, kunnen kosten en risico's beperkt blijven. Hier is het grootste gevaar dat de zanderig geworden grond tussen de funderingen wegglijdt.

De 'moeilijkere' gevallen

In andere funderingssituaties zijn bijzondere maatregelen nodig. Een gespecialiseerde aannemer met ervaring is onmisbaar. Er zijn twee werkwijzen.

  1. Ofwel ondervangt of verdiept de aannemer de bestaande (ondiepe) funderingen, zodat die voldoende beveiligd zijn voor het uitgraven. Concreet wil dit zeggen dat de wand wordt verdeeld in verschillende moten om de uitvoering in fases te laten verlopen. Lichte zettingen van de bestaande funderingen zijn hierbij wel niet uitgesloten. 
  2. Ofwel brengt de aannemer de nodige beschoeiingen aan om de uitgraving van de kelder stabiel te houden. 

Kostenplaatje?

Beide scenario’s hebben een relatief hoge kost. Hierbij zijn ook een degelijk grondonderzoek en grondige stabiliteitsstudie vereist. Soms is een combinatie van beide methodes aangewezen. De aanwezigheid van grondwater of van weinig draagkrachtige lagen tot onder het kelderpeil werken nog prijs- en risicoverhogend.

Licht op groen?

Voor werken die de stabiliteit van een gebouw wijzigen, zoals hier zeker het geval is, ben je verplicht om een architect in te schakelen en een vergunning aan te vragen bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. Zij zullen jouw plannen en die van het stabiliteitsbureau bekijken. Groen licht? Dan kunnen de werken beginnen. Een goede tip: zorg voor een degelijke werfverzekering.

Hobbyruimte, speelkamer of fitness?

Bespreek met je architect welke bestemming de kelder zal krijgen en welke wensen jullie hebben qua afwerking en inrichting. Wil je de kelder gebruiken als leefruimte? Dan lees je in ons artikel ‘Kelder als leefruimte: waterdicht en vol licht’ meer over het belang van lichtinval en een gezond binnenklimaat. 

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/kelder/een-kelder-bijbouwen-kanda/