livios logo

Elke geslaagde bouw start met...

Je zal hem waarschijnlijk nooit zelf ontmoeten, toch is de stabiliteitsingenieur een onmisbare schakel in jouw bouwproject. Hij berekent of het ontwerp van de architect technisch haalbaar is, brengt de kostprijs van onder meer de funderingen in kaart en stuurt bij indien nodig.

Op deze voorstudie staat aangegeven waar welfsels en beton moeten komen.

Foto Chalybs BVBA
  

Van voorstudie …

"Een stabiliteitsbureau berekent vooral de draagstructuur van een woning", vertelt ingenieur Davy Hermans. "Met geavanceerde software gaan we na of het ontwerp van de architect uitvoerbaar is of niet."

De stabiliteitsstudie brengt ook in kaart hoe draagkrachtig je ondergrond is. Belangrijk bij de keuze van het type fundering.

Foto Bekaert
  

En soms moet Hermans serieus ingrijpen. "In zo'n situatie proberen we met de architect mee te denken hoe hij zijn concept toch in de praktijk kan brengen."

… tot definitieve stabiliteitsstudie

"Meestal schakelt de architect ons in van zodra zijn voorontwerp af is en de bouwaanvraag ingediend. In deze fase maken we een voorstudie om de haalbaarheid van het voorontwerp te berekenen. Eens de bouwaanvraag is goedgekeurd, werken we deze voorstudie verder uit tot een definitieve stabiliteitsstudie."

+/- 1.200 euro

"Een exacte prijs kan je hier niet op plakken", vindt Hermans. "Die hangt af van de gedetailleerdheid van de studie en de moeilijkheidsgraad van de woning." Gemiddeld mag je uitgaan van +/- 1.200 euro voor een doorsnee woning. "Op specifieke vraag van de bouwheer kunnen we ook aan uurtarief de werf opvolgen. Maar normaal gezien doet je architect dit al."

Aansprakelijkheid?

Net zoals dat geldt voor aannemers en architecten, heeft een stabiliteitsingenieur een informatieplicht en blijft hij tien jaar aansprakelijk voor zijn berekeningen.

Op zoek naar meer info? 

Deze artikels gaan dieper in op de stabiliteitsstudie.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/welfsels/30797/elke-geslaagde-bouw-start-met/