livios logo

Welfsels plaatsen: De Drie Geboden

Welfsels ondersteunen een verdieping en maken in moderne architectuur soms integraal deel uit van het interieur. Voor de stabiliteit van je woning is een vakkundige plaatsing cruciaal. Met deze 'Drie Geboden' van commercieel directeur gewelven en ingenieur Koen Berghman van bouwmaterialenproducent Steenbakkerijen van Ploegsteert kan het niet misgaan.

Tip 1: bezint eer ge begint!

Welfsels zijn onmisbaar in een woning. Ze ondersteunen een verdieping en maken soms zelfs deel uit van het interieur.

Foto Steenbakkerijen van Ploegsteert
  

Het komt nog te vaak voor dat (ver)bouwers hun verdieping toeleggen, zonder op voorhand na te denken over een aantal praktische zaken. Zet ze op een rijtje, dan kan je architect ze opnemen in zijn plan. Want ze zijn bepalend voor de keuze van het welfsel.

Belasting

Sta op voorhand stil bij de plaats van allerlei doorboringen in je welfsel. Iedere doorboring achteraf, is een verzwakking van je vloer.

Foto Luminus
  

Bij het bepalen van welk gewicht je welfsels moeten aankunnen, denk je best toekomstgericht. "Je zolder is nu misschien nog onbewoond, maar wat als je er in de toekomst een bibliotheek of wellnessruimte met jacuzzi en waterbed wil plaatsen? Of heb je een plat dak, waarop eventueel nog zonnepanelen, een groendak of zonneboiler kunnen komen? Allemaal belastingsfactoren die essentieel zijn bij het berekenen van je welfsel", aldus Koen Berghman.

Doorboringen

Sta op voorhand stil bij de positie van allerlei doorboringen in je welfsel, zoals kanalen voor technieken en ventilatie, en inbouwverlichting. Ook grotere openingen, zoals het trapgat naar de zolder of de schoorsteenopening, worden vaak vergeten! "Al deze gaten moeten op het plan getekend worden, zodat ze er rekening mee houden bij de stabiliteitsberekeningen. Iedere doorboring achteraf, is een verzwakking van je vloer."

Afwerking

Worden de welfsels onafgewerkt gelaten? Komt er een verlaagd plafond? Ga je het welfsel bepleisteren en daarna schilderen? "Kies je welfsel in functie van de afwerking", benadrukt Berghman.

Tip 2: veiligheid boven alles!

Neem zeker bij het lossen en plaatsen de veiligheidsmaatregelen in acht.

Foto Steenbakkerijen van Ploegsteert
  

Leef de richtlijnen voor plaatsing na! "Anders kan dit verregaande gevolgen hebben", weet Berghman. "Die richtlijnen vind je terug in de technische fiches van de welfsels. We geven ze ook mee als kadertekst bij de legplannen." Volg ook de oplegdetails strikt na. "Een incorrecte plaatsing zorgt voor een verzwakking van de vloer én kan ook praktische gevolgen hebben, zoals een niveauverschil in de vloerplaat."

Dragende muren

Volgens de vuistregel moet je een welfsel vier weken onderstutten. "Maar nog belangrijker is dat je pas mag verder bouwen nadat de schoren of stutten zijn weggenomen", waarschuwt Berghman.

Foto Echo nv
  

Plaats welfsels enkel op een dragende muur. "Die zijn per definitie minstens 14 centimeter dik en kunnen dus de vereiste minimumopleg van 9 centimeter dragen. Neem zeker bij het lossen en plaatsen de geldende veiligheidsmaatregelen in acht. Zo mag er tijdens het verhandelen van de materialen met eender welk heftoestel zich niemand onder de last bevinden. Dat geldt ook bij het plaatsen van de vloerelementen. Op dat moment mag je niet onder de vloer komen!"

Tip 3: gij zult correct schoren!

Volgens de vuistregel moet je een welfsel vier weken onderstutten. "Maar nog belangrijker is dat je pas mag verder bouwen nadat de schoren of stutten zijn weggenomen", waarschuwt Berghman. "Gewelven zetten zich nog een beetje nadat je de schoor wegneemt. Als er dan al een muurtje op staat, is de kans heel groot dat je een horizontale scheur krijgt."

Hoe kan je dit omzeilen?

Na een dag of twee los je de schoren een heel klein beetje. "Het welfsel is op die manier nog steeds onderstut, maar de spanning is verminderd. Het zal zich nu al wat zetten, waardoor je erop kan verder bouwen. Bij het wegnemen van de stutten, na vier weken, zal het welfsel zich niet veel meer verder zetten", besluit Berghman.

Richtprijzen welfsels


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/welfsels/welfsels-plaatsen-de-drie-geboden/