De rol van dakpannen en bakstenen in het huis van de toekomst

Keramische industrie kiest resoluut voor duurzame ontwikkeling

Foto: Terca  

De baksteen- en dakpannensector kiest resoluut voor duurzame ontwikkeling. Die boodschap verkondigde de Belgische Baksteenfederatie (BBF) afgelopen week op een symposium, waar ze haar inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaam produceren, bouwen en wonen uitgebreid toelichtte.

De laatste jaren werd de bouwsector gekenmerkt door steeds strengere eisen wat de energieprestaties betreft. En ook de komende jaren zullen onze woningen alleen maar energiezuiniger (moeten) worden. Een goede zaak! Maar de focus op energie vinden veel spelers in de bouwwereld een te enge benadering voor onze toekomstige manier van bouwen. Zij pleiten ervoor om veel meer aspecten in rekening te brengen bij het bouwen van een woning: de levensduur van de gebruikte materialen, het vereiste transport, de milieu-impact van de productie van bouwmaterialen, energieprestaties enzovoort. Op termijn moet de nadruk zo komen te liggen op duurzaamheid en niet alleen energieprestaties, zoals dat nu het geval is. Deze evolutie doet ook de vraag rijzen naar een nieuwe, eenduidige normering. Geen gemakkelijke opdracht voor politici en belangenorganisaties.

De keramische industrie is zich helemaal bewust van het belang van duurzaamheid. Door haar fabrieken systematisch dichtbij de klei- en leemgroeven te bouwen, de milieu-impact van het productieproces tot een minimum te herleiden en ook de afzetmarkt binnen een redelijke afstand van de productiesite te houden. Naast het energieverbruik worden ook de emissies tot een minimum herleid en het hergebruik van water geoptimaliseerd. Bovendien zet de sector volop in op de recyclage van gemalen keramisch bouwpuin.

Klaar voor de toekomst

Carolin Sprinckx van VITO onderzocht de levenscyclusanalyse van diverse kleiproducten.

Professor Frank De Troyer van K.U.Leuven maakte een kwaliteitsevaluatie van binnen- en buitenwanden uit baksteen.

De BBF is overtuigd van het belang van duurzaamheid in de toekomst van dakpannen en bakstenen. Daarom gaf ze onafhankelijke onderzoeksinstellingen de opdracht om na te gaan of keramische materialen een lange levensduur hebben en wat de initiële milieu-impact is van de productie, het transport en de uiteindelijke bouw van een woning.

De levensduurstudie werd uitgevoerd door het markonderzoeksbureau Extra Muros. Besluit: keramische materialen worden gemakkelijk 150 jaar oud. Goed voor meerdere generaties woongenot.

De ecologische voetafdruk van keramische producten en bouwmaterialen werd onderzocht in het DuCoClay-project (Duurzame Constructie Clay), dat in 2007 werd opgezet. Deze pioniersstudie – uitgevoerd door VITO, WTCB en K.U.Leuven – blaast wind in de zeilen van de keramische industrie. Ze bevestigt de grootste troeven – beperkt transport, lange levensduur – en geeft verbeterpunten om sterk gewapend mee te draaien in een duurzame toekomst. BBF-voorzitter Jo Van Den Bossche is dan ook vol vertrouwen: “Onze sector is klaar voor de passiefhuis-toekomst. Nu al is het perfect mogelijk om met onze materialen duurzame passiefhuizen te bouwen. Het kan alleen maar beter.”

Panelgesprek

Tijdens het panelgesprek was nagenoeg iedereen het er over eens dat een toekomstige normering voor woningen meer aspecten in rekening moet brengen dan alleen energie. Van links naar rechts: Jo Van Den Bossche (BBF), Peter Van Acker (OVAM), Bart Verstraete (NAV), Marc Dillen (VCB).

Na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten volgde een panelgesprek met de belangrijkste vertegenwoordigers van de bouwsector. Opvallend was de consensus over een nieuwe norm, die het begrip duurzaamheid in zijn totaliteit in rekening moet brengen. Peter Van Acker van OVAM: “De overheid is actief bezig met een label inzake duurzaamheid, de wil van de sector is er. Tegen het eind van het jaar moet er een wet zijn voor een nieuw certificeringssysteem.”

Producten

Steek uw woning in een houtlook of stenen gevel met duurzaam plaatmateriaal

Rockpanel

Steek uw woning in een houtlook of stenen gevel met duurzaam plaatmateriaal

Handvormgevelstenen

Terca

Handvormgevelstenen

Snelbouwblokken voor een ecologische toekomst

Nelissen Steenfabrieken NV

Snelbouwblokken voor een ecologische toekomst

Volle lijmblokken voor een zeer goede geluidsisolatie

Silka

Volle lijmblokken voor een zeer goede geluidsisolatie

Bescherming en reiniging van uw gevel , beeldhouwwerk, grafzerk, enz…

STONE+

Bescherming en reiniging van uw gevel , beeldhouwwerk, grafzerk, enz…