Schenk je gevel een tweede leven

Foto: Redico  
Foto: Redico  

Het hoeft geen betoog dat weer en wind en zeker ook de luchtvervuiling een nefaste invloed hebben op onze gevel. Vandaar ook de spectaculaire resultaten die je in veel gevallen kan boeken dankzij een professionele gevelbehandeling.

De eenvoudigste manier om je gevel er terug aantrekkelijk te laten uitzien, is hem te overschilderen. In dat geval gaat natuurlijk het karakteristieke uiterlijk van je gevel volledig verloren. Zeker voor waardevolle gevels is een gevelrenovatie, waarbij je de muur (bijna) terug in zijn oorspronkelijke staat herstelt, interessanter.

Foto: Gevel Renovatie.com  

Hoewel bepaalde gevelrenovatietechnieken ook weggelegd zijn voor doe-het-zelvers, begin je het best niet aan de klus zonder een specialist te raadplegen. Door lukraak met allerhande technieken op je gevel te gaan experimenteren doe je soms meer kwaad dan goed. Als je een vakman inschakelt, vraag dan zeker een aantal referenties op en ga in zee met een bedrijf dat bewezen heeft dat het het klappen van de zweep kent. Gevelrenovatie is immers geen beschermd beroep waardoor je heel wat vrijbuiters hebt die zich zonder veel ernst en beroepskennis uitgeven voor gevelrenoveerders. Door de job uit te besteden aan een vakman zal je meer geld kwijt zijn dan wanneer je de job zelf doet, maar anderzijds heb je ook de garantie dat de job sneller en beter uitgevoerd wordt. Bovendien is de gevelrenoveerder gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het werk.

Alles begint met een correcte diagnose. Je mag zeker niet elke ondergrond over dezelfde kam scheren. Bovendien zijn er ook veel verschillende soorten van vervuiling. Pas als je een duidelijk beeld hebt over de aard van de vervuiling en de ondergrond, kan je met een aangepaste techniek de gevel "te lijf" gaan.

Straaltechnieken

Grosso modo kan je de technieken voor gevelrenovatie indelen in twee grote groepen: enerzijds de chemische reiniging, anderzijds de straaltechnieken. Straaltechnieken zijn minder weggelegd voor doe-het-zelvers dan chemische reinigingen omdat je hier stellingen en aangepaste apparatuur voor nodig hebt. In het algemeen zal chemisch reinigen ook goedkoper zijn omdat dit geen investeringen in machines vereist. Zeer belangrijk bij de straaltechnieken is een nauwgezette afdichting. Alle delen van de gevel die niet in aanraking mogen komen met het zand moeten degelijk afgeplakt worden met een voldoende dikke plasticlaag.

Het bekendste type van straaltechniek is het zandstralen waarbij tegen hoge snelheid een straal zand tegen de gevel gespoten wordt. Een zeer krachtige werkwijze waarmee je de meeste vormen van vervuiling verwijderd krijgt. Nadeel is dat je een deel van de ondergrond verwijdert en de gevelstructuur dus beschadigt. Hoe grover de korrel, hoe groter de kans op beschadigingen. Daarom ook is deze techniek af te raden voor poreuze gevelstenen. In dat geval is de softblaastechniek een beter alternatief. Deze reinigingsmethode kan je beschouwen als een minder agressieve versie van het zandstralen. Het reinigen gebeurt niet zo intensief als bij het zandstralen, maar het risico van beschadigingen van de gevel is ook veel kleiner.

Bij de nevelstraaltechniek wordt er gebruikgemaakt van een lagere druk en aangepaste straalmiddelen. Zeker voor waardevolle bestanddelen is dit een interessante reinigingsmethode omdat in tegenstelling tot het zandstralen geen basismateriaal weggenomen wordt. Ander voordeel is dat je minder stofvorming hebt dan bij het echte zandstralen. Voor hardnekkige vervuilingen schiet deze techniek echter tekort.

Bij de vochtstraaltechniek ten slotte worden water en zand in een ketel gemengd en in één beweging op de gevel gespoten. Het water plaatst een film rond de zandkorrel waardoor de agressiviteit van het zand getemperd wordt zonder in te boeten aan efficiëntie. Via een doseerknop kan er meer of minder water aan het zand toegevoegd worden.

Nog een andere techniek is het stoomreinigen met behulp van een hogedrukreiniger of een stoomgenerator. Dat kan interessant zijn voor lichte vervuilingen, maar voor ernstige vervuilingen laat het stomen meestal te wensen over. Bij het stomen doe je er goed aan de druk zo laag mogelijk en de temperatuur zo hoog mogelijk in te stellen.

Chemisch reinigen

Het chemisch reinigen bestaat uit het aanbrengen van een chemische vloeistof die het vuil oplost. Dat gebeurt met een borstel of met een vernevelaar. Nadien worden de vloeistof en het vuil afgespoten onder hoge druk en met warm water. Denk er aan dat er altijd restanten van het product in de gevel blijven zitten en dat je daarom pas na een week het echte resultaat ziet. Mochten er zich na verloop van tijd bijvoorbeeld witte strepen aftekenen in de gevel, zal dit nog moeilijk te herstellen zijn.

Chemisch reinigen kan je ook zelf doen, maar vraag dan wel goede raad over welke producten je wel of niet op je gevel mag aanbrengen. We onderscheiden hierin diverse soorten van chemische reinigingsvloeistoffen waaronder de alkalische producten (basen) en de zuren. Geglazuurde stenen worden best behandeld met alkalische producten terwijl gewone gevelstenen beter af zijn met een zuur (vb. fluorwaterstof).

De voegen

Speciale aandacht moet besteed worden aan de voegen. Als de voegen te poreus geworden zijn, moeten ze verwijderd worden. De lintvoegen (= horizontale voegen) worden meestal uitgeslepen, terwijl de stootvoegen (= verticale voegen) vaak op pneumatische wijze verwijderd worden met behulp van een breekhamer op luchtdruk. Nadien wordt de gevel terug opgevoegd. Besteed daar voldoende aandacht aan. Laat de vakman enkele stalen zetten waaruit je de gewenste kleur kan kiezen.

Andere herstellingen

Beschadigde betonelementen (vb. onderzijde van balkons) vergen een aangepaste herstelling die je enkel aan een vakman kan overlaten. In dit geval zal men meestal verplicht zijn doorgeroeste wapeningsijzers te vervangen door nieuwe wapeningsstaven en het geheel vervolgens af te werken met een herstelmortel.

Ook voor herstellingen aan natuursteen zal men gebruikmaken van speciale herstelmortels die in veel verschillende kleuren te krijgen zijn. Desondanks zal je toch nog altijd een verschil zien tussen het oude en het herstelde deel. Voor grote herstellingen zal een extra verankering (meestal een chemische verankering) nodig zijn om te verhinderen dat het herstelde deel zich gaat afscheuren van de gevel.

Voor scheuren in beton en natuursteen zal men eerst epoxymateriaal injecteren om de gescheurde delen aan elkaar te verlijmen. Vervolgens wordt de scheur uitgeslepen en opgevuld met een herstelmortel.

Waterwerende laag

Gevelrenovatie is altijd een tijdelijke oplossing. Na verloop van tijd zal je gevel terug vuil worden. Je kan die termijn wel danig verlengen door de gevel te behandelen met een waterwerende laag waardoor het vuil niet in de steen kan dringen en dus afgespoeld wordt door de regen.

Ook hier moet je weer de nodige aandacht besteden aan welk type van producten dat je gebruikt. De waterdichting moet aangepast zijn aan de ondergrond. Anders zal hij weinig of niets helpen. Vergeet ook zeker niet om alles degelijk af te plakken wanneer je zo'n waterwerende laag plaatst.

Ga bij het vergelijken van de prijsoffertes zeker na welke garantie de vakman geeft en na hoeveel tijd de gevel opnieuw behandeld zal moeten worden. Het spreekt voor zich dat wanneer je je toevlucht neemt tot een product dat enkele euro goedkoper is, maar dat al na 5 i.p.v. 10 jaar een nabehandeling nodig heeft, je op lange termijn een slechte zaak doet. Denk er aan dat je na de reiniging of na een fikse regenbui minimum een drietal dagen wacht met het aanbrengen van de waterwerende laag zodat je de muur de kans geeft om voldoende uit te drogen.

Producten

Steek uw woning in een houtlook of stenen gevel met duurzaam plaatmateriaal

Rockpanel

Steek uw woning in een houtlook of stenen gevel met duurzaam plaatmateriaal

Handvormgevelstenen

Terca

Handvormgevelstenen

Snelbouwblokken voor een ecologische toekomst

Nelissen Steenfabrieken NV

Snelbouwblokken voor een ecologische toekomst

Volle lijmblokken voor een zeer goede geluidsisolatie

Silka

Volle lijmblokken voor een zeer goede geluidsisolatie

Bescherming en reiniging van uw gevel , beeldhouwwerk, grafzerk, enz…

STONE+

Bescherming en reiniging van uw gevel , beeldhouwwerk, grafzerk, enz…