livios logo

Hoe dik moet je isoleren?

Een energiezuinige nieuwbouw of verbouwing begint bij een doorgedreven isolatie. Maar wat heet 'doorgedreven'? In hoeveel centimeter muurisolatie vertaalt zich dat bijvoorbeeld? Dit handig overzicht brengt redding!

 WETTELIJKE NIEUWBOUW (ANNO 2019) - MAX S31, MAX E40, MIN 15 kWh/m² HERNIEUWBARE ENERGIE PER JAAR
  MAXIMALE U-WAARDE DIKTE IN CM MATERIAAL
DAKEN/ZOLDERVLOER 0,24 10
15
16
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
MUREN 0,24 10
10
16
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
VLOEREN 0,24 10
15
16
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
GLAS 1,1

Met bovenstaande isolatiediktes voldoe je ook aan de BEN-norm, verplicht in 2021. Dan moet je S-peil wel dalen naar maximaal 28 en je E-peil naar maximaal 30.

 

 LAGE-ENERGIEWONING - STREEFWAARDEN (2019): MAX S25, MAX E30, MIN 15 kWh/m² HERNIEUWBARE ENERGIE PER JAAR
  MAXIMALE U-WAARDE DIKTE IN CM MATERIAAL
DAKEN/ZOLDERVLOER 0,20 11
18
19
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
MUREN 0,20 11
18
19
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
VLOEREN 0,20 11
18
19
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
GLAS

1,0

 PASSIEFHUIS - STREEFWAARDEN (2019): MAX S10 à 20, MAX E40, MIN 15 kWh/m² HERNIEUWBARE ENERGIE PER JAAR
  MAXIMALE U-WAARDE DIKTE IN CM MATERIAAL
DAKEN/ZOLDERVLOER 0,15 15
23
25
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
MUREN 0,15 15
23
25
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
VLOEREN 0,15 15
23
25
PIR/PUR
Minerale wol
Papiercellulose
GLAS 0,8

E- en S-peil?

Het E-peil drukt de globale energieprestatie van je woning uit. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit…

Sinds 2018 is er geen sprake meer van het K-peil. Nu moet je rekening houden met het S-peil. De regel: hoe energie-efficiënter je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren...), hoe lager en hoe beter je S-peil. 

Hoe energie-efficiënter je bouwschil, hoe lager en hoe beter je S-peil.

Foto Recticel Insulation
  

De lambda-waarde duidt aan hoe goed een bepaald materiaal isoleert. Hoe lager de waarde, hoe beter het isoleert.

Foto ISOVER
  

U-waarde?

De EPB-regelgeving schrijft in nieuwbouw een maximale U-waarde voor per onderdeel. Of anders gezegd: in je dak, muren en vloeren moet een minimaal aantal centimeter isolatie steken om wettelijk in orde te zijn. Ook je beglazing moet aan een bepaald 'isolatieniveau' voldoen.

De U-waarde hangt, kort door de bocht, samen met twee factoren: hoe dik en met welk materiaal je isoleert. Meer weten?

Richtgetallen

Afsluiten doen we met enkele kanttekeningen. Het aantal centimeters per isolatiemateriaal is een richtgetal. De diktes gaan uit van bepaalde isolatiewaardes, uitgedrukt door de lambda-waarde. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. 

Tip: hier vind je een overzicht van de lambda-waardes per isolatiemateriaal

Verschil van merk tot merk

Die lambda-waardes verschillen van merk tot merk. Dus het is mogelijk dat je iets dunner zal kunnen isoleren met de isolatie van een bepaalde fabrikant. Nogmaals: dit zijn zeker geen precieze berekeningen, net omdat we het zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. Aan je EPB-verslaggever en architect om een gedetailleerde berekening op te maken.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/isolatieregelgeving/24232/hoe-dik-moet-je-isoleren/