livios logo

Dossier duurzaam bouwen: buitenwand kiezen

Op betaalbare manier milieu-impact verminderen

In dit vierde artikel van onze reeks over duurzaam bouwen focust onderzoekster Karen Allacker op de opbouw van buitenwanden. Behalve de levenscycluskost en de milieu-impact, berekende ze ook de investeringskost voor verschillende buitenwanden.

Karen analyseerde verschillende buitenwanden tijdens hun volledige levensduur. Niet alleen de initiële milieu-impact en kost zijn bekeken, maar ook die ten gevolge van schoonmaken, onderhoud, vervangingen, afbraak en eindelevensduurbehandeling. Karen onderzocht enkel de alternatieven die momenteel beschikbaar zijn (zie FIGUUR 1). Ze analyseerde hiervoor de verschillende lagen van de buitenwanden en ging uit van een levensduur van de wanden van 60 jaar. Voor de milieu-impact hield zij ook rekening met de kosten die we als maatschappij dragen, zoals gezondheidsproblemen of bijvoorbeeld de uitputting van grondstoffen.

Belangrijke conclusies:

  • Vanuit financieel oogpunt zijn de initiële kosten de belangrijkste.
  • Vanuit milieuoogpunt heeft naast de initiële kost, ook het energieverbruik een grote impact.
  • Dankzij een goede keuze van de buitenwand is een levencycluskostvermindering van 20 % en levenscyclusmilieukostvermindering van 40 % mogelijk. De keuze van isolatiemateriaal is hierin minder belangrijk dan de dikte van isolatie. De optimale dikte is afhankelijk van het type isolatie, en is voor spouwisolatiesamengevat in TABEL.
  • De dikst mogelijke isolatielaag is het best voor het milieu. Maar natuurlijk kost een dikkere isolatielaag ook meer. Als bouwer probeer je hierin dus best een evenwicht te vinden.
  • Cellulosevlokken als spouwisolatie zijn af te raden vanwege de noodzakelijke extra houten structuur, die leidt tot hoge financiële en milieukosten.
  • Vanuit financieel oogpunt is cellenbeton te verkiezen als draagstructuur. Dit enkel echter in combinatie met isolatie. Vanuit milieuoogpunt, kies je best voor een kalkzandsteen of isolerende snelbouwsteen.
  • Bij een skeletvariant kies je vanuit financieel oogpunt best voor houtskelet bij kleine diktes en voor FJI-profielen bij grote diktes. Vanuit milieuoogpunt kies je steeds best voor FJI-profielen. FJI-profielen gevuld met cellulosevlokken blijken de beste keuze: een dikte van 41 cm leidt tot de laagste milieukost; 24 cm tot de laagste financiële kost.
  • Naast de isolatiewaarde, blijkt ook de buitenafwerking een belangrijke factof voor de milieu-impact van de wand. Buitenafwerkingen zoals buitenpleister op isolatie, gevelsteen en kunstofplaten leiden tot de kleinste milieukost. Een afwerking in zink, aluminium, keramische leien en graniet leiden tot de hoogste milieukost.
  • De keuze van binnenafwerking beïnvloedt de levenscycluskosten maar weinig.

TABEL: Optimale spouwisolatiediktes vanuit financieel oogpunt met aanduidig van de U-waarde van de totale wand (W/m2K).


  

Advies

Bij het bouwen van een woning is de isolatiewaarde van de buitenwanden een erg belangrijke factor. Want het is erg moeilijk om het isolatieniveau van buitenwanden te verhogen bij een latere renovatie zonder grote extra kosten. Ook de keuze van buitenafwerking is niet onbelangrijk, maar kan gemakkelijker aangepast worden in een latere fase. De binnenafwerking is dus van minder belang.

Het volledige onderzoek van Karen Allacker kan je downloaden via deze link, of bestellen via karen.allacker@asro.kuleuven.be.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/muurisolatie/dossier-duurzaam-bouwen-buitenwand-kiezen/