Spouwmuur

Foto: Porotherm  

Een spouwmuur bestaat uit een buitenmuur (buitenblad) en een binnenmuur (binnenblad) met daartussen de eigenlijke spouw, een holle ruimte. Die holle ruimte wordt meestal al dan niet gedeeltelijk opgevuld met isolatiemateriaal. Het binnenblad wordt opgetrokken uit (isolerende) snelbouwstenen, argex- of cellenbeton, betonblokken, silicaatsteen, … Voor het buitenblad worden meestal gevelstenen gebruikt.

Evacuatie van het water

Het voornaamste doel van de spouw is het binnenkomende regenwater op te vangen. Het buitenblad is vrijwel nooit waterdicht. Er kan bijna altijd water in de spouw binnendringen. Daarom moet er een waterkerende laag aangebracht worden aan de voet van de muur en boven de lateien. Die laag kan bestaan uit roofing maar tegenwoordig worden daar vooral kunststoffolies voor gebruikt.

Boven die laag moeten enkele openingen aangebracht zijn om het eventueel binnengedrongen water naar buiten af te voeren. Dat kan door bepaalde stootvoegen tussen de bakstenen niet met mortel te vullen. Bij dampdichte muren (geverfd of in geglazuurde bakstenen) zijn ventilatieopeningen noodzakelijk. Bij dergelijke muren kan het binnenkomende water niet meer terug naar buiten en dus moet het droogproces in de hand gewerkt worden door de spouw te ventileren.

Geventileerd of niet?

Als de spouw volledig gevuld wordt met isolatiemateriaal spreekt men van een niet-geventileerde spouwmuur. Bij een geventileerde spouwmuur blijft er een luchtspouw vrij tussen het isolatiemateriaal en het buitenspouwblad.

Qua bouwfysische eigenschappen zijn de twee types van spouwmuur nagenoeg identiek.

Werken met een volledige spouwvulling biedt het voordeel dat je makkelijker een correcte uitvoering kan realiseren. De isolatieplaten worden immers door het binnen- en buitenspouwblad op hun plaats gehouden. Bovendien kan er meer isolatiemateriaal aangebracht worden dan bij een gedeeltelijke spouwvulling. Door deze methode kan je convectie door valse spouwen voorkomen. Die valse spouwen kunnen ontstaan wanneer omwille van brokstukken en specieresten de isolatiematerialen niet nauw aansluiten tegen het spouwblad.

Meestal opteert men toch voor geventileerde spouwmuren. Dat is trouwens noodzakelijk wanneer het buitenspouwblad bestaat uit dampdichte materialen (natuursteen, gevelstenen geverfd met dampdichte verf, gevels die beschermd worden door een waterdichte beschermingslaag, bepaalde sierpleisters, geglazuurde steen, ...) of uit niet-vorstbestendige materialen(vb. betonnen metselblokken of architectonisch beton).

Vergeet waterkerende laag niet

  • Zeer belangrijk: plaats een waterkerende laag op de eerste rij stenen van het bovengrondse metselwerk
  • Hoe plaatsen: De waterkerende laag zo plaatsen dat hij vanuit binnenspouwblad naar buiten afloopt zodat zij onder de gevelsteen van het buitenspouwblad uitmondt in een lager gelegen voeg. Idem voor lateien en liggers.
  • Waarom belangrijk: rem tegen opstijgend vocht en evacuatie van water dat in de spouwmuur binnendringt
  • Voorzichtig aan hoekverbindingen
  • Laag mag nergens onderbroken worden. Je kan eventueel ook gebruik maken van speciale hoekstukken.
  • Door gebruik te maken van verbindingshoeken bespaar je je heel wat snij- en plooiwerk om de dichtingsbanen aan hoeken en kanten waterdicht te verbinden

Producten

Isoleer je spouwmuur met de beste spouwplaat onder de minerale wol.

ISOVER

Isoleer je spouwmuur met de beste spouwplaat onder de minerale wol.

URSA PURE FLOC KD: duurzame inblaaswol voor het (na)isoleren van uw spouwmuur.

URSA

URSA PURE FLOC KD: duurzame inblaaswol voor het (na)isoleren van uw spouwmuur.

Isolerende Belgische blauwe steen gevels

Carrières Du Hainaut

Isolerende Belgische blauwe steen gevels

De beste muurisolatie voor nieuwbouw en renovatie

Recticel Insulation

De beste muurisolatie voor nieuwbouw en renovatie

Vloer, kelder en plafond isoleren

Isolteam

Vloer, kelder en plafond isoleren

Onze UTHERM isolatieplaten voor uw spouwmuur of zolderisolatie

UNILIN

Onze UTHERM isolatieplaten voor uw spouwmuur of zolderisolatie