livios logo

Coupe Advocaat: schadevergoeding bij burenhinder

buren sfeer rijhuis rijhuizen


  

opstijgend vocht

Foto AVW bvba
  

vocht

Foto Aquality Protect
  

vouchtige muur behangpapier afbladerend papier


  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze week hebben we het over de schadevergoeding bij burenhinder.

Hof van Beroep te Antwerpen, 7 februari 2005

De feiten

Een eigenaar laat werken uitvoeren aan zijn woning. Bij deze werken wordt de zijmuur, die tegen de woning van zijn buurman gebouwd is, afgebroken. Hierdoor is de muur van de woning van de buurman een tijdje onbeschermd, waardoor er binnen schade aan het behang ontstaat.

De buurman stelt een vordering tot vergoeding van de schade in zowel tegen zijn buur, de opdrachtgever van de werken, als tegen de aannemer die de werken uitvoerde. De rechter in eerste aanleg wijst beide vorderingen echter af. De buurman tekent beroep aan om zijn vordering gegrond te horen verklaren.

Oordeel van het Hof

De rechter in hoger beroep acht bewezen dat de buurman schade heeft geleden en dat deze schade veroorzaakt werd door de werken aan de naastgelegen woning. Deze beschadigingen overstijgen de normale lasten van het nabuurschap. In principe zou de buurman dan ook gerechtigd zijn op een vergoeding voor de geleden schade te krijgen.

Er moet volgens de beroepsrechter echter rekening worden gehouden met de zogenaamde al vooraf bestaande 'zakelijke gevoeligheid' van het pand. De woning van de buurman was boven niet verwarmd en onvoldoende verlucht. Het pand had dus een afwijkend kenmerk, een gebrek in vergelijking met een gelijkaardig normaal onderhouden pand. Het was dus 'gevoelig' voor schade zoals die zich hier voorgedaan heeft.

De buurman kan dan ook enkel vergoeding krijgen voor de schade die zich ook zou hebben voorgedaan als het pand niet zakelijk gevoelig was. De rechter in hoger beroep is van oordeel dat het gebrek aan verwarming en de slechte verluchting de essentiële oorzaken zijn van de schade aan het behang en dat er geen schade is die zich ook zou hebben voorgedaan zonder die zakelijke gevoeligheid. Bijgevolg krijgt de buurman geen vergoeding voor de geleden schade.

Gouden raad

Er is sprake van burenhinder als je verstoord wordt in het genot van je eigendom door het gebruik van of door activiteiten op een naburig perceel. Wanneer de hinder als bovenmatig kan aangemerkt worden, heb je in principe recht op een compensatie voor de geleden schade of het gederfde genot.

Zoals uit het besproken arrest blijkt, moet je rekening houden met de bestaande gevoeligheid van de zaak. Wanneer de beschadigde zaak een gebrek vertoonde of op één of andere manier meer gevoelig was voor schade dan normale gelijkaardige zaken, zou je geen recht kunnen hebben op een schadevergoeding. Enkel de schade die zich in elk geval zou voorgedaan hebben, ook wanneer de zaak niet gevoelig zou geweest zijn, komt voor vergoeding in aanmerking.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/muren/binnenmuur/coupe-advocaat-schadevergoeding-bij-burenhinder/