livios logo

Aansprakelijkheid

Ernstige vochtproblemen in een nieuwbouw vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de architect of aannemer. Als een ontwerpfout aan de oorsprong ligt, is de architect verantwoordelijk en moet hij zorgen voor een oplossing. Gaat het om een uitvoeringsfout, bijvoorbeeld een slecht geplaatste waterkerende laag, dan is de aannemer verantwoordelijk.

Hoe pak je het aan?

Foto Renovocht BVBA
  

Hou er rekening mee dat de aansprakelijkheid niet altijd eenvoudig te bewijzen is. Als er inderdaad een constructiefout is vastgesteld, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je architect en met de betrokken aannemer(s). Laat hen een voorstel uitwerken om de fout recht te zetten.

Als je niet tot een overeenkomst komt, kan het een goed idee zijn om een bouwkundig expert in te schakelen. Die kan het probleem vaststellen, de partijen in gebreke stellen en een oplossing afdwingen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/muren/vocht/aansprakelijkheid/