livios logo

Hoe vochtproblemen oplossen?

Foto Edac
  

Belangrijk in het oplossen van een vochtprobleem is de juiste oorzaak te achterhalen. Eenmaal het probleem achterhaald, kan aan een oplossing gedacht worden. Vooraleer hieraan te beginnen is het belangrijk mee te geven dat ernstige vochtproblemen onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Als een conceptiefout aan de oorsprong van de vochtellende ligt, is de architect immers verantwoordelijk en moet hij dus zorgen voor een oplossing. Als het om een uitvoeringsfout gaat, bijvoorbeeld een slecht geplaatste waterkerende laag, dan is de aannemer aansprakelijk. Hou er echter rekening mee dat de aansprakelijkheid niet gemakkelijk te bewijzen is. Voor meer informatie hierover kunnen we je doorverwijzen naar het artikel over de tienjarige aansprakelijkheid dat we publiceerden.

Oplossingen

Welke remedies zijn er nu om de problemen op te lossen? Soms kunnen waterwerende middelen een oplossing bieden. Ze bieden soelaas tegen vochtproblemen en beschermen je gevel tegen mos- en schimmelvorming. Bovendien is je gevel zo gemakkelijker schoon te houden. Er zijn tal van vochtwerende middelen op de markt met hun eigen voor- en nadelen. Vraag advies aan een handelaar of specialist. Informeer je ook over de manier waarop je de producten moet aanbrengen en de hoeveelheid die je moet gebruiken.

Voor je aan de daadwerkelijke behandeling begint, moet de ondergrond degelijk behandeld worden, mag de muur geen grote beschadigingen vertonen en moeten beschadigde of ontbrekende voegen gedicht worden. Tot slot moeten alle ramen, deuren en planten in de nabijheid afgedekt worden. De producten kunnen immers vlekken maken die moeilijk te verwijderen zijn. De middelen worden ook beter als ze aangebracht worden op een droge muur.

Behandeling opstijgend vocht

Het spreekt voor zich dat deze middelen geen soelaas zullen brengen wanneer opstijgend vocht de dooddoener is. In dat geval kan je kiezen tussen verschillende behandelingsmethoden. Best is een nieuwe waterkerende laag aan te brengen door een insnijding te maken aan beide zijden van de muur. Soms wordt er ook gewerkt met verluchtingsbuizen die in de muren geplaatst worden. Ze zuigen het optrekkende vocht uit de muur en voeren het weer af naar buiten. Deze methode blijkt echter niet zo efficiënt te zijn. Een andere methode waar men nog al twijfels over heeft, is de electro-osmose. Bij deze techniek brengt men geleiders aan in de muur, gekoppeld aan een aardingscontact in de bodem.

De meest gebruikte methode blijft nog altijd het injecteren van vochtwerende middelen in de muur. Hiervoor worden eerst enkele gaten in de muur geboord, zo dicht mogelijk bij de grond. Ook hier heb je de keuze tussen verschillende producten. Laat je degelijk informeren welk product in jouw geval het beste is. Kaliummethyl-siliconaten zijn bijvoorbeeld weinig efficiënt bij nat metselwerk en hoge zoutconcentraties. Bij siliconen moet je rekening houden met sterke geurhinder. Bij bitumen heb je dan weer het gevaar dat er zwarte strepen ontstaan waar het product werd aangebracht. Alvorens het product geïnjecteerd wordt, moeten de verf en het behang van de muren verwijderd worden. Denk er wel aan dat het bij erg dikke muren nodig kan zijn om de muur aan twee kanten te behandelen.

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/muren/vocht/hoe-vochtproblemen-oplossen/