livios logo

Oplossing voor wateroverlast nodig. “Niet enkel focussen op nieuwbouw, maar ook op bestaande gebouwen”

De afgelopen weken was er wateroverlast in heel wat Vlaamse gemeenten en steden. Aangezien de Vlaamse regering inzet op verdichting in dorps- en stadskernen, is er volgens Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw, een gedegen aanpak nodig met ingrepen in waterrobuust bouwen.

In een artikel van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst Marc Dillen, directeur-generaal van de VBC op het belang van een aanpak voor waterrobuust bouwen. “We hebben voor de toekomst een structurele oplossing nodig. Daarvoor moet een meerjarenplan opgemaakt worden met een volledige behoefteanalyse. Dan kunnen we een inventaris opmaken van de investeringen die prioriteit moeten krijgen.”

Foto Getty Images
  

Nieuwbouw en bestaande woningen

“Het is evident dat de voorrang moet gaan naar maatregelen op plaatsen waar overstromingen het vaakst voorkomen en de grootste impact hebben”, zegt Dillen. “De focus mag daarbij niet alleen liggen op nieuwbouw. Men moet ook maatregelen treffen die bestaande gebouwen beschermen tegen wateroverlast.”

Lees hier het volledige artikel van de Vlaamse Confederatie Bouw.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/muren/vocht/oplossing-voor-wateroverlast-nodig-niet-enkel-focussen-op-nieuwbouw-maar-ook-op-bestaande-gebouwen/