Condens op dubbel glas aan buitenzijde.

Vraag

Sinds de plaatsing van zonwerend glas hebben wij last van condens op de buitenkant van het dubbel glas. Is dit normaal? En wat kan hiertegen gedaan worden?

Antwoord

Een delicate materie. We vroegen uitleg aan Fabien Bertrand, die ons een document overmaakte van Saint-Gobain, waarin de problematiek wordt uitgelegd.

Hierin lezen we het volgende:

"Het fenomeen van de oppervlaktecondensatie op isolerende beglazing bestaat in drie vormen, namelijk

• op de buitenkant (kant 1)

• op de binnenoppervlakken (2 en 3) van de isolerende beglazing

• op de binnenkant (kant 4)."

In geval van condensatie op de buitenkant, vertelt het document dit: " De oppervlaktecondensatie op kant 1 van de isolerende beglazing zal ontstaan wanneer de temperatuur aan deze zijde van de beglazing duidelijk lager ligt dan de temperatuur van de buitenlucht en wanneer het dauwpunt van deze laatste hoger ligt dan de temperatuur van het glas. De oppervlaktetemperatuur aan de buitenkant van een beglazing hangt af van:

• de warmtestroom vanuit de woning doorheen de beglazing. Deze hangt af van het temperatuurverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de beglazing en de U-waarde van deze laatste.

• de convectie met de buitenlucht

• verliezen door straling, voornamelijk naar de hemel.

Verschillende studies en metingen uitgevoerd door het WTCB tonen aan dat de uitwisseling van warmte door straling relatief beperkt is bij bewolkt weer. Maar bij heldere hemel ‘s nachts, zijner evenwel aanzienlijke warmteverliezen naar de hemel.

Het stralingseffect van een beglaasd oppervlak naar de hemel kan vergeleken worden met een wagen die ‘s nachts bij helder weer buiten geparkeerd staat: ‘s morgens zijn bepaalde delen van de buitenkant nat, of zelfs bevroren, ook als het niet geregend heeft. Wanneer het voertuig naast een gebouw geplaatst wordt, stelt men vast dat het glas aan de kant van het gebouw nooit nat is, want het gebouw vermindert sterk de warmte-uitwisseling door straling tussen het glas van de wagen en de hemel.

• Bij enkel glas is de oppervlakte temperatuur nagenoeg nooit lager dan de temperatuur

van de buitenlucht zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de buitenkant,

• De verbetering van de thermische isolatie (lagere U-waarde) houdt een vermindering

in van de warmtetoevoer naar het buitenoppervlak: het buitenste glasoppervlak wordt kouder en de kans op condensatie neemt toe,

• Bij hogere windsnelheden komt de temperatuur van het glas meestal dichter bij die van de buitenlucht,

• Het risico dat de beglazing een temperatuur zou hebben die veel lager ligt dan die van de buitenlucht vermindert naarmate het buiten kouder is,

• Winderig weer bij heldere hemel vergroot de thermische verliezen bij enkel glas, maar vermindert die van een verbeterde isolerende beglazing.

Als conclusie kunnen we stellen dat de oppervlaktecondensatie aan de buitenkant van de beglazing een verschijnsel is dat men vaak ‘s nachts ziet en in de vroege ochtenduren, bij goed isolerende beglazingen, bij heldere hemel en windstil weer. De voornaamste verklaring is het warmteverlies naar de heldere hemel. Belangrijk is dat men dit verschijnsel niet mag beschouwen als een aanwijzing van een slecht product, maar wel als het bewijs van een goede thermische isolatie.

PLAATS VAN DE CONDENSATIE

Omwille van de zogenaamde koudebrugwerking ter plaatse van de afstandhouders in isolerende beglazing is er een duidelijk verschil in het condensatiepatroon tussen binnen en buiten: oppervlaktecondensatie aan de binnenkant begint altijd in de hoeken, voornamelijk door de bijkomende afkoeling veroorzaakt door de koudebrugwerking; terwijl oppervlaktecondensatie, aan de buitenkant slechts uitzonderlijk optreedt in de hoeken aangezien ter plaatse van de koudebrugwerking het buitenste glas aan de randen opwarmt. Het koudste punt van het glas bevindt zich meestal in de centrale zone waar de thermische verliezen het laagst zijn."

Beantwoord door: Fabien Bertrand, Bertrand Brulmans
Meer beantwoorde vragen over Materiaalkeuze

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Ramen en deuren in aluminium

KwadrO Ramen & Deuren

Ramen en deuren in aluminium

Aluminium ramen en deuren

Pouleyn NV

Aluminium ramen en deuren

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage

Frager - Fralu

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage

Zwarte ramen voor landelijke bouwstijlen, past dat?

Camba

Zwarte ramen voor landelijke bouwstijlen, past dat?

Duurzame aluminium ramen met strak design

Schüco Belgium NV

Duurzame aluminium ramen met strak design

Heeft u al nagedacht over het glas in uw ramen, deuren of veranda ?

Saint-Gobain Building Glass

Heeft u al nagedacht over het glas in uw ramen, deuren of veranda ?