VEROZO: “Besparingspotentieel zonwering onvoldoende gekend”

Foto: Boflex  
Foto: Harol België NV  

Het gebruik van zonwering maakt aanzienlijke besparingen mogelijk. Toch hebben zowel de overheid als consumenten nog te weinig oog voor het potentieel van deze technologie. De beslissing om in 2007 de fiscale stimuli voor het toepassen van energiebesparende maatregelen op te drijven, is een stap in de goede richting. Verozo, de Belgische beroepsvereniging van de zonweringsector, vraagt echter meer aandacht voor oplossingen met bewezen doeltreffendheid.

Zonwering draagt op verschillende manieren bij tot een lager energieverbruik. In de zomer gaat ze oververhitting van de woning tegen. In de winter laat ze gratis zonnewarmte en extra licht binnen. Het gebruik van airconditioning kan op die manier verminderd of zelfs volledig vermeden worden, terwijl in het stookseizoen de verwarming een tandje lager mag. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee, maar ook voor het elektriciteitsnet. Het gelijktijdig inschakelen van klimaatregelingen zorgt immers geregeld voor stroompieken met eventueel pannes als gevolg. Een ander voordeel van zonwering is de relatief lage prijs en de flexibiliteit. Want screens, knikarmschermen, binnenzonwering, rolluiken en andere toepassingen zijn vlot in bestaande gebouwen te integreren. Ook al is daar tijdens de ontwerpfase nooit aan gedacht.

• Buitenzonwering houdt 85 à 90 % van de warmte-energie tegen.

• Binnenzonwering houdt 35 à 65 % van de warmte-energie tegen.

• Rolluiken verbeteren de U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van een gebouw met 20 tot 30 %.

Europees draagvlak

In de EU zijn gebouwen verantwoordelijk voor ruim 40% van het totale primaire energieverbruik. Om dat cijfer terug te dringen, werd beslist om vanaf 1 januari 2006 van start te gaan met een nieuwe Europese richtlijn inzake energieprestaties van gebouwen (N° 2002/91/EU). Die beslissing heeft ook gevolgen voor Vlaanderen. Wie werken wil uitvoeren waarvoor een bouwaanvraag nodig is, moet voortaan voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Dat houdt onder meer in dat een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestaties (binnenklimaat, verwarming, ventilatie, ...) vereist is. Wie niet voldoet, krijgt een boete. Gezien de trend om in moderne architectuur veel glas te gebruiken, is het toepassen van zonwering een logische stap. Vooral omdat met grote hoeveelheden glas in de zomer een reëel gevaar voor oververhitting bestaat. Een wetenschappelijke studie van ES-SO, de European Solar Shading Organization, wijst overigens uit dat de potentiële energiebesparing en CO2-reductie maar liefst 9,5% bedragen.

Acuut probleem

De energie-enquête 2005 van het Vlaams Energieagentschap wijst uit dat de Vlaming steeds beter op de hoogte is van energiebesparingen. Hij of zij staat er opvallend positief tegenover. Maar toch blijft het verbruik stijgen. Dat komt omdat een gedragswijziging pas kans op slagen maakt indien zij geen radicale omschakeling vergt. Zonwering is in die optiek een geknipte oplossing. De technologie is eenvoudig, voor iedereen haalbaar en - zoals eerder vermeld - bijzonder doeltreffend. Objectieve meetgegevens bewijzen trouwens de noodzaak van een snel ingrijpen. Zo steeg de gemiddelde temperatuur in België de jongste 10 jaar met circa 0,6 graden en nam het aantal zon-uren toe met zowat 8%. Dat laatste zowel in de zomer als in de winter. Tekenend is in dit verband ook het succes van An Unconvenient Truth, de documentaire waarmee voormalig vice-president van de Verenigde Staten Al Gore wijst op de gevolgen van de opwarming van de aarde. Nu nog hopen op een even overtuigde reactie van de Europese politici.

VEROZO

De Belgische Beroepsvereniging van Rolluiken- en Zonweringproducenten VEROZO, opgericht in 1995, groepeert de fabrikanten uit deze industrie en streeft naar een betere kennis van de effecten van haar producten en van de systemen waarin deze producten worden verwerkt.

Uiteraard beschermt en ontwikkelt de vereniging ook de belangen van de producenten van rolluiken en zonweringsystemen. Dat doet ze onder meer door deel te nemen aan overleg- en samenwerkingsorganen, kwaliteitsnormen op te stellen, marktstudies en kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren, seminaries en cursussen in te richten en haar leden gericht te adviseren.

VEROZO is ook lid van ES-SO, de European Solar Shading Organization, die zich als opdracht heeft gesteld aan de Europese overheden duidelijk te maken dat de zonwering- en rolluikenindustrie een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Commissie en het Europese Parlement, met name het streven naar ‘betere gebouwen’ die minder energie verbruiken én comfortabeler zijn voor de bewoners.

Meer info over zonwering en de leden van VEROZO vind je op www.verozo.be.

Producten

Aluminium ramen en deuren

Pouleyn NV

Aluminium ramen en deuren

Voor nieuwbouw of renovatie

EWA Profile

Voor nieuwbouw of renovatie

Aluminium huisdeuren

Hörmann Belgium NV

Aluminium huisdeuren

Aluminium ramen

Oben

Aluminium ramen

Ramen en deuren in hout

KwadrO Ramen & Deuren

Ramen en deuren in hout

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage

Frager - Fralu

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage