livios logo

Drainage

Als je bouwt op een hellend terrein of op leem- of kleihoudende grond die weinig water doorlaat, kan een drainage een oplossing zijn om water af te voeren. Het is wel geen wondermiddel tegen vochtproblemen in de kelder. Er zijn twee manieren om je bouwterrein te draineren.

Drainage onder het maaiveld

Je kan de drainagebuizen vlak onder de grond (onder het maaiveld) plaatsen om na een hevig onweer of zware regenval het water snel af te voeren. De drainagebuizen bevinden zich vlak onder de oppervlakte en voorkomen zo het onstaan van grote waterplassen.

Ringdrainage

Een ringdrainage komt rondom de voet van de keldermuren en kan zowel grond- als sijpelwater afvoeren. Als aanvulling hierop kan je ook nog voorzien in drainagebuizen onder de kelderfundering om grondwater af te voeren voor het onder de vloerplaat komt.

drainage voorbereidende werken

Een drainagesysteem kan het water van je buren aantrekken en dat zorgt in in klei- en leemgebieden soms voor problemen.


  

bouwgrond grondwerken werken werf grond

Je kan de drainagebuizen vlak onder de grond (onder het maaiveld) plaatsen om na een hevig onweer of zware regenval het water snel af te voeren.


© Getty Images  

Plaatsing drainage

Het is een must om het drainagesysteem in een kiezelbed te leggen. Rond dit drainerende kiezelbed moet je geotextiel als filter- en scheidingsvlies aanbrengen. Op die manier vermijd je het verzanden van het systeem. Deze methode is te verkiezen boven een bevestiging van de geotextiel of de kokosvezel rond de drainagebuizen.

De klassieke ronde draineerbuizen moeten altijd met een helling van minimum 0,5 à 2% gelegd worden. Om te vermijden dat de buizen toch gaan verzanden, doe je er goed aan verticale niet-geperforeerde buizen aan te sluiten op de drainagebuis. Zo kan je bij een eventuele verstopping het zand met een tuinslang wegspoelen.

Als alternatief voor het traditionele systeem maakt men nu ook vaak gebruik van een combinatie van bekisting en drainage. De holle profielen vervangen de bekistingsplaten en nadien fungeren ze als drainage-elementen.

Afvoer van drainagewater

De afvoer van het drainagewater gebeurt via de riolering. Het drainagewater wordt dikwijls opgevangen in een put, van waaruit het indien nodig met een dompelpomp tot op het niveau van de riolering gebracht wordt. Die pomp moet altijd bereikbaar zijn en het is geen slecht idee om er twee te plaatsen, zodat je geen wateroverlast krijgt als één pomp het laat afweten.

Opgelet: verboden te draineren

Een drainagesysteem kan ook het water van je buren aantrekken en dat zorgt in in klei- en leemgebieden soms voor problemen. Klei en leem zetten zetten uit en krimpen bij meer of minder vocht. Hierdoor kan een huis lichtjes gaan zakken en stijgen. In sommige streken is een drainage daarom verboden.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/drainage/