livios logo

Nieuwe regeling voor bodemattest in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voortaan twee aanvraagmogelijkheden

Voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bodemattest wil aanvragen, geldt sinds 1 november een nieuwe regeling. Dat meldt Leefmilieu Brussel.

grondonderzoek bodemonderzoek grond

Foto Ovam
  

Het besluit over het bodemattest, dat de praktische maatregelen voor de aanvraag, aflevering en betaling bepaalt, is op 1 november van kracht gegaan. De voornaamste beslissingen uit dit besluit zijn een vergoeding van 30 euro per attest en per kadastraal perceel. Deze vergoeding maak je over op de rekening van Leefmilieu Brussel (091-0105146-27, IBAN code: BE 48 0910 1051 4627) met de vermelding van je naam en de referenties van de betrokken kadastrale percelen.

Daarnaast zijn er voortaan twee verschillende manieren om een bodemattest aan te vragen:

Via de notaris
Hij beschikt over een elektronisch formulier waarmee hij snel en veilig een bodemattest kan aanvragen. Daarvoor hoeft hij geen kadastrale documenten, aanvraagformulieren of betalingsbewijzen van de vergoeding in te dienen. De notaris heeft een financiële provisie bij Leefmilieu Brussel, zodat hij niet iedere keer opnieuw 30 euro moet betalen per attest of perceel. Pluspunt van deze aanvraagmogelijkheid is dat je binnen de 20 dagen na de aanvraag het bodemattest ontvangt.

bouwgrond grondschaarste

Foto Livios
  

Via een aangetekend schrijven
Wanneer je via een aangetekende brief een bodemattest aanvraagt, moet je verschillende documenten bezorgen aan Leefmilieu Brussel:

  • Een correct ingevuld aanvraagformulier
  • Het betalingsbewijs van de vergoeding van 30 euro per attest en kadastraal perceel. Als betalingsbewijs geldt een uittreksel van de bankrekening met de naam en het bankrekeningnummer van de aanvrager en de referenties van het perceel. Een betalingsopdracht (PC banking inbegrepen), een postwissel, overschrijvingen via self banking, cheques en contant geld worden niet aanvaard.
  • De kadastrale documenten van het betreffende perceel of, bij gebrek hieraan, een plan met de locatie, de contouren en eventueel een vermelding van de percelen.

De aangetekende aanvraag richt je naar:
Leefmilieu Brussel
BIM Departement Inventaris van de bodemtoestand
Ter attentie van Mevr. Sofie Buckens
Gulledelle 100
1200 Brussel

De kadastrale documenten (kadastraal plan en kadastrale legger) kan je aanvragen op het volgende adres:
Gewestelijke directie van het kadaster – dienst ‘uittreksels’
Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel
Tel. : 02 577 19 70
Fax : 02 579 61 26
dir.kad.brabant.uittreksels@minfin.fed.be


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/nieuwe-regeling-voor-bodemattest-in-brussels-hoofdstedelijk-gewest/