livios logo

Succesvol bouwen vanaf de bodem

grondonderzoek bodemonderzoek grond

Foto Ovam
  

grondonderzoek bodemonderzoek grond

Foto Ovam
  

Met de ruwbouw begint de echte start van het bouwavontuur waar je zolang naar hebt uitgekeken (en waarvan je stiekem hoopt dat het zo snel mogelijk achter de rug is). Maar voor de eerstesteenlegging kan geschieden, moet je perceel bouwrijp zijn. Het moment om even stil te staan bij de basis van je woonst, de grond waarop ze staat.

Wanneer een bouwgrond van eigenaar verandert, is het bodemattest een cruciaal document. Het wordt op aanvraag uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). De OVAM houdt een archief bij van alle bodemonderzoeken in Vlaanderen, waarvan een rapport werd ingediend. Via het bodemattest weet je dus welke informatie de OVAM heeft van je grond.

Risicocheck

Het is de wettelijke plicht van de verkoper van de bouwgrond om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen bij de OVAM en de inhoud ervan mee te delen aan de koper.
Bij verkoop van een huis, appartement of een grond is er eerst controle of het om risicogrond gaat. Dat is een grond waarop in het verleden activiteiten werden uitgevoerd die een verhoogd risico inhouden op bodemverontreiniging. De Vlaamse regering stelde een lijst op met dergelijke activiteiten. Het gaat om onder meer tankstations, garages, bedrijven die risicovolle stoffen gebruiken in hun productieproces, droogkuisfirma’s, …
De milieuambtenaar van de gemeente waarop de grond ligt, heeft een inventaris van vroegere vergunningen en kan met zekerheid zeggen of het risicogrond is of niet. Staat een activiteit niet vermeld op de lijst van de Vlaamse regering, dan gaat het niet om een risicoactiviteit.

Saneringsplicht

Bij verkoop van een risicogrond moet er eerst een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Zo niet kan geen rechtsgeldige verkoop doorgaan. Het oriënterend bodemonderzoek en het besluit daarvan staat vermeld in het bodemattest. Komt er een ernstige bodemverontreiniging aan het licht, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Blijkt daaruit dat de verontreiniging gesaneerd moet worden, dan de verkoop pas doorgaan als de verkoper aan zijn saneringsverplichtingen heeft voldaan.

Blanco attest

Bij niet-risicogrond of gewone particuliere grond is bij verkoop geen bodemonderzoek verplicht. De OVAM zal dan in de meeste gevallen ook niet beschikken over een rapport van bodemonderzoek en zal daarom een zogenaamd blanco bodemattest afleveren. Dit wil niet zeggen dat er geen verontreiniging is. Het kan zijn dat je een huis koopt waar al tientallen jaren een stookolietank in de grond zit. Als die in de loop der jaren gelekt heeft, ben jij plotsklaps ook eigenaar van de verontreinigde grond, met alle gevolgen van dien. Ook al kan de verkoop van niet-risicogrond perfect doorgaan met een blanco bodemattest, vraag voor alle zekerheid naar de resultaten van de verplichte tanktests.

Grond aanbrengen of uitgraven

Laat je voor de start van de werken meer dan 250m³ grond aanrukken of weggraven, dan heb je in de meeste gevallen een technisch verslag en een bodembeheerrapport nodig van een bodemsaneringsdeskundige. Met al je vragen over bodemonderzoek en grondverzet kan je terecht op de speciale bodeminfolijn van OVAM op het nummer 015 28 44 58.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/succesvol-bouwen-vanaf-de-bodem/