livios logo

Hoe noodzakelijk zijn stabiliteitsstudie en sonderering bij verbouwing?

Vraag

Wij zitten momenteel in de voorbereiding van een verbouwing. Voorontwerp, bouwvergunning, lening, etc... zijn allemaal in orde. De bedoeling is om de achterbouw van de bungalow (bouwjaar 1965) te vervangen door een nieuwbouw, de hoofdbouw grotendeels af te breken (3 buitenmuren blijven staan) en een verdieping te plaatsen op de hoofdbouw. Zo goed als alle huizen in de straat hebben een verdieping.

Er is momenteel onzekerheid over de noodzaak van een stabiliteitsstudie en sondering.
Stabiliteitsstudie wordt aangeraden maar deze vraagt eerst een sonderingsverslag.
De architect wil minimum op 3 (?) plaatsen sonderingen, maar deze zijn enkel mogelijk na afbraak, wegens de breedte van het sonderingsvoertuig. Vermoedelijk is de uitkomst van het sonderingsverslag en de stabiliteitsstudie medebepalend of het totale project nog financieel haalbaar is of niet. Het lijkt ons vreemd om eerst de bestaande woning af te breken om dan misschien tot de vaststelling te moeten komen dat het totale project niet haalbaar is.

Is er geen mogelijkheid om sonderingen te doen zonder afbraak (we hebben ergens iets gelezen dat dit ook 'met de hand' kan gebeuren) en is dit echt noodzakelijk in een straat waar bijna alle woningen (open bebouwingen) een verdieping hebben? Vele gebouwen zijn van rond dezelfde periode en het is geen moerasgrond noch overstromingsgebied.

Antwoord

je bent volgens architect Eric Houben niet alleen met dit probleem. "Dit zal zich in de toekomst nog wel vaker stellen aangezien we meer en meer gaan verbouwen en daarom hiermee telkens opnieuw geconfronteerd zullen worden."

"Het lijkt inderdaad tegenstrijdig om onomkeerbare acties te moeten ondernemen alvorens men te weten kan komen of het project haalbaar is. Het vermoeden is groot dat dit wel zal lukken: de bebouwde omgeving laat zich in die zin wel lezen, maar echte zekerheid van de ondergrond is er pas als de sondering dit bevestigt."

"De architect moet dit eisen, alleen al omwille van verzekeringstechnische eisen. Om beide standpunten te verzoenen, is het ook mogelijk om de sonderingspunten vlak naast het gebouw te voorzien. De breedte van zo'n toestel kan beperkt worden tot 2,5 m dus de sondering kan gebeuren links en rechts naast de woning. Ook de voorgevel is geen probleem, waardoor 3 relevante punten kunnen worden onderzocht. Rekening houdend met de omgeving kan men dan rustig stellen dat de gevonden waarden representatief zullen zijn voor de ware toestand van het terrein vlak onder het kwestieuze gebouw."


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/vraag/26959/hoe-noodzakelijk-zijn-stabiliteitsstudie-en-sonderering-bij-verbouwing/