livios logo

Factuur voor slechte grondwerken zonder contract: kunnen we deze betwisten?

Vraag

Wij hebben via onze architect een aannemer aangesteld gekregen voor de grondwerken van onze renovatie. Zonder lastenboek is deze eraan begonnen en dit ook zonder overeenkomst. Omdat wij niet tevreden waren van de manier waarop ze de werken aan het uitvoeren waren, hebben wij afgesproken dat zij niet meer gingen verder doen. De aannemer in kwestie hebben wij tot op heden nog steeds niet ontmoet enkel via telefoon gesproken. Zelfs het adres op de factuur is foutief. Nu, twee maanden later, stuurt hij de factuur die wij veel te hoog vinden voor de grondwerken die er uitgevoerd zijn. Is er een mogelijkheid deze factuur te betwisten aangezien er ook geen overeenkomst was en de aannemer halsoverkop aan de werken begonnen is? Deze werden trouwens uitgevoerd door een onderaannemer van hem.

Antwoord

Advocaat Roel De Cleermaecker beantwoordt deze vraag als volgt: "Uw vraag is juridisch moeilijk te beoordelen. U stelt dat uw architect een aannemer zou hebben beopdracht...  Zonder afspraken over prijs en dergelijke? Vooreerst moet alles dus juist geanalyseerd worden aan de hand van de stukken (brieven, mails, etc.) die er zijn."

"Relevant is wie de opdracht heeft gegeven en welke concrete afspraken (uitvoeringswijzen en betalingen) er werden gemaakt. Op die manier kan beoordeeld worden of er een overeenkomst werd afgesloten en wie opdrachtgever is, over er prijsafspraken zijn gemaakt, dan wel in regie zou worden gewerkt en wat net het voorwerp was van de overeenkomst."

"Dit kan u best door een jurist/advocaat laten doen. Pas als alles juist in kaart is gebracht, kan u correct handelen. Mogelijks heeft jullie architect opdrachten in jullie naam gegeven en mocht de aannemer hierop ter goeder trouw handelen… Alleszins zou ik de factuur effectief protesteren (aangetekend) zoals u zelf aangeeft onder mededeling dat u geen opdracht gegeven hebt en er geen overeenkomst voorligt."


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/vraag/31779/factuur-voor-slechte-grondwerken-zonder-contract-kunnen-we-deze-betwisten/