livios logo

4 vragen over regenwaterinfiltratie

Ooit al gehoord van de Vlaamse Verordening Hemelwater? Toch is ze van toepassing op elke nieuwbouw en bepaalde verbouwingen. Deze verordening werkt op drie niveaus. Wij scheppen duidelijkheid in vier vragen.

Welke drie niveaus?

 1. In eerste instantie ben je verplicht om regenwater op te slaan en te gebruiken. Ook wel bekend onder de term regenwaterrecuperatie
 2. Op een tweede niveau moet je voorzien in een infiltratiesysteem om water in de bodem te laten dringen;
 3. Als het écht niet anders kan, mag je tijdelijk bufferen en vertraagd afvoeren via de riolering. Als je bouwgrond niet waterdoorlatend genoeg is, bijvoorbeeld.

Het is dat tweede niveau waar we hier dieper op ingaan: regenwaterinfiltratie. Over naar de vier vragen.

tuin afwatering

Regenwaterinfiltratie gebeurt doorgaans met absorberende blokken of regenkratten.

Foto ACO House & Garden
  

Infiltratie

In dit systeem loopt de regenwaterput niet over in de riool, maar naar een infiltratiepaal.

Foto V-flow® drainsystem
  

infiltratiesysteem

Hoe dichter bij de regenpijpen, hoe hoger je de installatie in de ondergrond kan plaatsen.


© Wavin  

1. Wanneer is een infiltratiesysteem verplicht?

 • Bij nieuwbouw, renovatie of uitbreidingen vanaf 40 m²;
 • Bij de (her)aanleg of uitbreiding van ondoorlatende verharding vanaf 40 m²;
 • Bij de aanleg van een afwateringssysteem waarvan het water voordien natuurlijk wegvloeide.

2. Aan welke eisen moet de installatie voldoen?

 • Capaciteit van 25 liter per m² afwaterende oppervlakte.
 • Oppervlakte van minstens 4 m² per 100 m² aangesloten verharding.

3. Zijn er uitzonderingen?

 • Als je bouwgrond kleiner is dan 250 m² hoef je niet te infiltreren.
 • Bij een groendak met een buffercapaciteit van 35 liter per m², mag je bij het berekenen van het systeem de dakoppervlakte delen door twee.
 • Heb je een regenput én gebruik je regenwater? Dan mag je de infiltratieoppervlakte verminderen met 60 m².

4. Hoe werkt regenwaterinfiltratie?

Infiltreren kan op twee manieren. Bovengronds, door de verharde oppervlakte rondom je woning te beperken. Anderzijds ondergronds, met een infiltratiesysteem.

Verharde oppervlakte beperken

Gebruik in plaats van ondoordringbare materialen zoals asfalt en beton waterdoorlaatbare verhardingen in de tuin. Zoals grastegels, dolomiet of grind. Halfdoorlaatbare verhardingen zoals stoeptegels en kasseien laten water deels infiltreren via de voegen.

Waterdoorlaatbare verhardingen tellen niet mee bij het berekenen van de infiltratieoppervlakte. Halfdoorlaatbare materialen slechts voor de helft. Ondoordringbare materialen moet je volledig in rekening brengen.

Nog een optie om bovengronds hemelwater te laten infiltreren: een WADI aanleggen. Dat staat voor Water Afvoer Door Infiltratie. Zo’n uitgegraven bedding buffert het water. Let wel: dit is alleen haalbaar in een grote tuin met genoeg vrije ruimte.

Infiltratiesysteem installeren

Voor waterinfiltratie bij woningen zijn vooral regenkratten (bekleed met geotextiel aan de buitenzijde) en absorberende blokken interessant. Om deze in de ondergrond te verwerken, wordt eerst een sleuf uitgegraven. Het aantal en de afmetingen van de kratten zijn afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond en de hoeveelheid verharde oppervlakte die je aansluit.

Belangrijk is de grondwaterstand. Het infiltratiesysteem werkt alleen als de regenkratten of absorberende blokken zich boven de grondwaterspiegel bevinden. Staat het water op jouw bouwperceel vrij hoog, gebruik dan kratten of blokken met een beperkte hoogte en plaats ze zo kort mogelijk bij de regenpijp, zodat je het systeem zo hoog mogelijk kan plaatsen. Stijgend grondwater kan je nooit helemaal uitsluiten. Dicht het infiltratiesysteem daarom nooit helemaal af, zodat het water weg kan.

14 dingen die je moet weten over nutsvoorzieningen


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/nutsvoorzieningen/4-vragen-over-regenwaterinfiltratie/