livios logo

De elektrische keuring in zes weetjes

Uit het massale aantal vragen over elektriciteit in onze vragenrubriek blijkt dat heel wat (ver)bouwers zich vragen stellen bij de elektrische keuring. Is die verplicht? Wat kost zo’n keuring? En wie voert ze uit? Tijd om hier wat dieper op in te gaan met keuringsorganisme OCB.

1. Wanneer is een keuring verplicht?

werfkast elektriciteitsinstallatie

Foto Luminus
  

ocb keuring elektriciteit


© OCB  

zekering elektriciteitskast

Foto Brainbox®
  

verdeelkast elektriciteitskast zekeringen stroom

Foto Easykit
  

elektriciteit stopcontact bedrading potjes

Foto Brainbox®
  

Een huishoudelijke elektrische installatie moet in België verplicht gekeurd worden bij nieuwbouw en wanneer je een bestaande installatie grondig uitbreidt, wijzigt of verzwaart. Ook tijdelijke installaties zoals werfkasten moet je laten keuren. En sowieso is een keuring om de 25 jaar verplicht.

Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten.

2. Wie voert de keuring uit?

Voor de controle van je elektrische installatie moet je een beroep doen op een door de staat erkend controleorganisme, dat in het bezit is van een Belac-accreditatie. Een lijst hiervan kan je downloaden op de website van FOD Economie. Aanpassingen aan je installatie mag je wel laten uitvoeren door een elektricien, maar zij mogen de installatie niet zelf keuren.

3. Heb ik bepaalde documenten nodig voor de keuring?

Je moet inderdaad enkele documenten kunnen voorleggen in drievoud, zoals het ééndraadschema en het situatieschema. Een van de exemplaren moet ook door de installateur gehandtekend worden. Via deze schema’s heeft de installateur zicht op de plaats van borden en verbindings-, aftak- en wandcontactdozen. Ook de lichtpunten en schakelaars zijn hierop weergegeven. De elektricien die je installatie heeft uitgevoerd, bezorgt je deze documenten nadat de werken zijn afgerond.

Voor installaties van na 1 januari 2007 moet je ook de EAN-code kunnen voorleggen. Deze 18-cijferige code vind je terug op je factuur en geeft aan wanneer de installatie officieel is aangesloten.

4. Moet ik zelf aanwezig zijn bij de keuring?

Er moet altijd iemand aanwezig zijn om de toegang te verlenen tot de installatie. Als ook je installateur aanwezig is, is dat zeker een meerwaarde. Zo kan hij meteen ingrijpen als er zich een probleempje voordoet.

5. Wat wordt er juist gecontroleerd tijdens de keuring?

Tijdens de keuring wordt bekeken of de werkelijke installatie overeenkomt met de voorschriften van het AREI en met wat op de schema’s is aangegeven. Daarnaast bekijkt de keurder of de schema’s zelf correct zijn opgemaakt. Uiteraard controleert men ook de installatie zelf met enkele metingen en een test van de differentieelschakelaars.

Achteraf krijg je een verslag met de resultaten. Is dit positief, dan ben je voor de komende 25 jaar in orde. Nadien moet je de installatie opnieuw laten keuren. Is het resultaat negatief? Dan vind je in het verslag de datum waartegen je de vastgestelde inbreuken moet rechtzetten en de installatie opnieuw moet gekeurd zijn.

6. Hoeveel betaal ik voor een keuring?

De prijs van een keuring hangt af van het controleorganisme dat je kiest, de duurtijd van de controle, de omvang van je elektrische installatie en het al dan niet opmaken van een situatieschema voor installaties die dateren van voor 1 oktober 1981. In de prijs zitten de keuring zelf en de opmaak van het keuringsverslag inbegrepen.

Meer vragen en antwoorden over elektriciteit kan je nalezen in onze rubriek Vraag & Antwoord.

14 dingen die je moet weten over nutsvoorzieningen


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/nutsvoorzieningen/de-elektrische-keuring-in-zes-weetjes/