Wat is de opvoerhoogte en het debiet van een circulatiepomp ?

Vraag

Wij hebben in een bestaande woning op de eerste verdieping vijf bijkomende radiatoren aangesloten. Niettegenstaande de circulatiepomp draait, slaagt deze er niet in om warm water naar boven te pompen. Kan dit te maken hebben met de maximum opvoerhoogte in combinatie met leidingverliezen? De bestaande pomp (UPS 15-40 van Grundfos) heeft volgens de specificaties een maximum opvoerhoogte van 3,5 m bij 0,5 m³/u.

Antwoord

Michaël De Bie van Grundfos bekijkt je vraag:

"Om een circulatiepomp te selecteren, dienen twee zaken gekend te zijn:

- Het debiet (uitgedrukt in m³/h). Dit wordt bekomen door het totaal van het geinstalleerde vermogen (in kW) te vermenigvuldigen met 0,86 en dit getal vervolgens te delen door het verschil tussen vertrek- en retourtemperatuur  (bij radiatoren bedraagt dit 20 °C). Je dient dus niet enkel het pompvermogen te controleren, maar tevens na te gaan of de ketel voldoende vermogen produceert om aan de warmtevraag van de uitgebreide installatie te voldoen.

Voorbeeld: Je hebt een ketel van 23 kW (laat ons aannemen dat dit tevens het geïnstalleerd vermogen is). Het debiet bedraagt in dit geval : (23 x 0,86) / 20 = 0,99 m³/h.

- De opvoerhoogte (in m WK). Dit is de druk die de pomp moet geven bij het zojuist berekende debiet om in het hele circuit de wrijvingsverliezen in rechte buis, bochten, kranen, enz. te kunnen overwinnen. Het is dus best mogelijk dat de pomp die jij hebt (UPS 15-40) niet meer volstaat. Deze berekeningen zijn vrij ingewikkeld. Er bestaat echter een vuistregel die voor de meest gangbare huishoudelijke installaties een bevredigend resultaat oplevert: meet de buisafstand tot het verst afgelegen element heen en terug en neem daar 2 à 3 % van.

Voorbeeld: de buislengte tot het verste element bedraagt 100 meter heen en terug - hou dan rekening met een opvoerhoogte van 2 à 3 m WK.

Bovendien mag je niet uit het oog verliezen dat, indien jouw installatie verschillende aftakkingen heeft, deze moeten ingeregeld worden: daar het water steeds de weg van de laagste weerstand zoekt, moeten de meer bevoordeelde kringen (kortste lengte en/of grootste diameter, minst bochten, enz.) 'afgeremd' worden aan de hand van inregelkranen zodat de weerstand in alle aftakkingen identiek is."

"De motor van de UPS 15-40 heeft een driestandenknop waarmee je het toerental kan kiezen.  Gegevens debiet/opvoerhoogte voor een UPS 15-40 bij hoogste snelheid : 0,5 m³/h  bij 3,53 mWK, 1 m³/h bij 3,03 mWK, 1,5 m³/h bij 2,5 mWK, 2 m³/h bij 1,94 mWK en 2,5 m³/h bij 1,36 m WK."

"Tot slot: een juist pomptype kan pas opgegeven worden eens debiet en opvoerhoogte gekend zijn, maar het is in ieder geval aan te bevelen om voor een elektronische pomp te kiezen: deze zal te allen tijde haar toerental aanpassen aan de nood (trager draaien bij sluitende kranen, sneller draaien indien de kranen opengaan), waardoor je heel wat elektriciteit bespaart en tevens je comfort verhoogt, gezien storend stromingsgeruis zo goed als uitgesloten is. Deze types hebben bovendien de mogelijkheid om bij nachtverlaging naar minimum snelheid te dalen, waardoor je nog meer elektriciteit bespaart."

Beantwoord door: Livios


De Grundfos ALPHA PRO, uitgerust met de allernieuwste pomptechnologie, beschikt over een energielabel klasse A en verbruikt maximaal 25 Watt. Bij minimum snelheid zakt het verbruik tot luttele 5 watt.Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Onderhoud en herstellingen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Energieoplossingen waarmee je bespaart

Van Marcke

Energieoplossingen waarmee je bespaart

Gascondensatieketels staan garant voor goede verwarming en warmwatercomfort

Viessmann Belgium bvba

Gascondensatieketels staan garant voor goede verwarming en warmwatercomfort

De slimme thermostaat - uw verwarming vanop afstand geregeld

Remeha

De slimme thermostaat - uw verwarming vanop afstand geregeld

Condenserende stookolieketel met geoptimaliseerde verbrandingsunit

Wolf

Condenserende stookolieketel met geoptimaliseerde verbrandingsunit

Bodem | water-warmtepomp WPF (cool)

STIEBEL ELTRON

Bodem | water-warmtepomp WPF (cool)

Wat kan een lucht/lucht warmtepomp mij bieden?

Mitsubishi Electric Europe

Wat kan een lucht/lucht warmtepomp mij bieden?