Koperen aardingslus of koperen staven nodig?

Vraag

Mijn op te richten gebouw staat op een gewapende betonnen vloerplaat. Is een koperen aardingslus hier van toepassing of zijn koperen staven hier toegelaten tot een maximum weerstand van 10 Ohm?

Antwoord

Indien het gebouw geen klassieke funderingssleuf van 60cm diepte bevat dan is een aardingslus niet verplicht. In dat geval zijn pennen, staven, baren… toegestaan als aardelektrode. De maximale waarde van de spreidingsweerstand hangt af van enkele factoren:

Indien het een woning betreft dan geldt gewoon de regel van max. 30 Ohm (of max 100 Ohm indien voldaan aan voorwaarde van plaatsing extra gevoelige differentieelschakelaars). Indien het een gebouw betreft waar werknemers tewerkgesteld zijn maar geen van hen BA4/5 is (behaalde bekwaamheid naar elektriciteit toe) dan gelden dezelfde regels.

Indien het een gebouw betreft waar wel BA4/5-werknemers in dienst zijn dan mag de maximale spreidingsweerstand berekend worden (en dus eventueel afwijken van de “huishoudelijke” regels).

Deze berekening gebeurt op basis van de maximaal aan te raken spanning (50V in droge omstandigheden, 25V in vochtige omstandigheden, 12V in ondergedompelde omstandigheden) en de uitschakeldrempel van de geïnstalleerde verliesstroomschakelaar (30, 300, 500, 1000 mA?). In vochtige omstandigheden zou dan bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een verliesstroomschakelaar van 300mA de spreidingsweerstand max 80 Ohm mogen zijn.

Indien het gebouw een grote oppervlakte/ lengte heeft dan zijn herhalingsaardelektroden aangewezen.

Producten

Schep orde in je opladers met een vaste USB-lader

Niko nv

Schep orde in je opladers met een vaste USB-lader

Kent u de Europese Ecodesign richtlijn of kortweg ErP-richtlijn al?

Mitsubishi Electric Europe

Kent u de Europese Ecodesign richtlijn of kortweg ErP-richtlijn al?

De schakelkast is het hart van uw elektrische installatie

Legrand

De schakelkast is het hart van uw elektrische installatie

Geen stroom, wat nu ?

Fluvius

Geen stroom, wat nu ?

De beste technieken als je gaat renoveren? Beter BENOveren!

MijnBENOvatie.be

De beste technieken als je gaat renoveren? Beter BENOveren!

Zennio Z41, touchpanel dat je woning kan besturen. Werkt ook met iPhone en iPad

Vecolux bvba

Zennio Z41, touchpanel dat je woning kan besturen. Werkt ook met iPhone en iPad