Stookolie versus gas

Foto: gas.be  
Foto: gas.be  
Foto: Eandis  
Foto: Eandis  

Over de vergelijking tussen stookolie en gas is al veel inkt gevloeid. Het valt onmogelijk te zeggen welke van de twee het beste is. Elk heeft zijn kwaliteiten en beperkingen.

Verbruik en installatiekosten

Hoewel door de vrije markt gasleveranciers zelf hun prijs mogen bepalen en dit de deur openzet naar lagere prijzen, is de kostprijs van beide fossiele brandstoffen sterk gebonden aan de internationale olieprijzen. De prijs van gas is wel stabieler dan die van stookolie, dat sterk onderhevig is aan prijsschommelingen.
Wat de installatiekosten betreft is gas goedkoper dan stookolie. Niet alleen omdat je geen tank nodig hebt, maar ook omdat de gasketels goedkoper zijn dan de stookolieketels.

Belangrijk verschil is wel dat je bij gas maandelijks betaalt voor je verbruik. Bij stookolie betaal je een hele levering in één keer, maar je kent wel de prijs op voorhand. Als je het vervelend vindt om een grote som in één keer te moeten ophoesten, kan je ook een gespreide betaling aanvragen.

Het feit dat je grote voorraden ineens moet opslaan, heeft echter ook zijn voordelen. Je kan zo het beste moment afwachten om je tank te laten bijvullen en als dat gebeurd is, ben je voor een hele tijd veilig en spelen prijsschommelingen geen rol meer voor jou. Ben je vergeetachtig van aard, dan kan je aan je leverancier vragen of hij zelf na verloop van tijd contact opneemt om de tank bij te vullen.
Een belangrijke bron van kosten blijft het installeren van de centrale verwarming. Het is altijd beter een prijsofferte te vragen aan de verschillende installateurs. Ook hier kan je de concurrentie in jouw voordeel laten spelen.

Milieu

Als er een vergelijking gemaakt wordt tussen gas en stookolie, komt het milieuaspect meestal ook ter sprake. Wat dat betreft had stookolie vroeger omwille van de lekkende tanks en de hogere uitstoot van zwavel en andere verbrandingsgassen geen al te goede reputatie.

Hoewel de CO2-emissies van stookolie bij de verbranding hoger zijn dan bij gas, ligt de impact van beide fossiele brandstoffen over de hele levenscyclus vrij gelijk en is de stookoliesector er dankzij nieuwe technische ontwikkelingen in geslaagd zijn ecologische achterstand voor een groot stuk terug te schroeven. Zeker wat de kans op lekken betreft, is er zowel qua techniek als qua wetgeving een serieuze vooruitgang geboekt.

Zowel gas- als stookolieketels halen een veel hoger rendement dan hun voorgangers en kunnen ook een veel beter ecologisch rapport voorleggen. Beide energiebronnen zijn op dit moment vanuit ecologisch oogpunt aan elkaar gewaagd. Veel belangrijker dan de keuze van de brandstof is daarom de keuze van de ketel.

Zowel voor gas als voor stookolie blijven er binnen het volledige aanbod nog grote verschillen bestaan qua rendement en ecologie. Als je opteert voor een ketel met een hoog rendement met een lage uitstoot, doe je sowieso een goede zaak voor je portemonnee en het milieu. De keuze voor gas of stookolie is dan bijkomstig. Denk er wel aan dat de schoorsteen aangepast moet zijn (of worden) aan hoogrendementsketels.

Onderhoud

Voor gas in het Vlaams Gewest is sinds juni 2007 een regelmatig onderhoud van je hele installatie door een erkend technicus verplicht. Voor centrale verwarmingsinstallaties van minimum 20 kW op gas moet dat om de twee jaar gebeuren, voor stookolie jaarlijks.

Wie vragen heeft over energie kan terecht bij de VREG, de Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas. Heb je bijvoorbeeld al eens stilgestaan bij de keuze van je energieleverancier? Op www.vreg.be kan je snel en eenvoudig alle Vlaamse elektriciteits- en aardgasleveranciers vergelijken. Als je goed vergelijkt, kan je vaak heel wat besparen.

Producten

Hoe werkt een warmtepomp?

Mitsubishi Electric Europe

Hoe werkt een warmtepomp?

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler

De Dietrich

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler

Bodem|water-warmtepomp WPF 04-16

STIEBEL ELTRON

Bodem|water-warmtepomp WPF 04-16

Welk warmtepompsysteem past het best bij u?

Daikin Airconditioning Belgium

Welk warmtepompsysteem past het best bij u?

Grond-Grond warmtepomp

MASSER N.V.

Grond-Grond warmtepomp

Viessmann laat zijn licht schijnen op zonne-energie

Viessmann Belgium bvba

Viessmann laat zijn licht schijnen op zonne-energie