5 misverstanden over zonne-energie

Met de opwarming van de aarde als ‘hot’ item, geniet ook zonne-energie steeds meer aandacht. Gebruik maken van de zon als warmtebron is uiteraard een uitstekende manier om energie te besparen. Toch doen er heel wat misvattingen de ronde over zonne-energie. Vaillant, specialist in verwarmingstechnologie, zette er voor ons enkele recht.

Misvatting 1: Als de zon niet schijnt, is er geen zonne-energie

Foto: Vaillant  
Foto: Vaillant  
Foto: Vaillant  

Fout. Als de zon schijnt, wekt ze in principe altijd energie op. Maar omdat thermische zonnepanelen energie opwekken door de warmte van de zon, en niet door het licht, kan gesteld worden dat er minder zonne-energie is bij een bewolkte hemel.

Misvatting 2: Ik geniet het hele jaar van 'gratis' warm water en verwarming als ik genoeg zonnepanelen plaats

Fout. De oppervlakte van de zonnepanelen moet worden aangepast aan de inhoud van de zonneboiler. Te veel m² zonnepanelen leidt tot overdimensionering. Doorgaans is het mogelijk 50 liter sanitair water op te warmen met 1 m² zonnepanelen. Stel dat je een boiler van 300 liter hebt, 6 m² vlakke zonnepanelen en een zonnige zomerdag. Dan is al het water in een uur opgewarmd en gaat de overige zonne-energie verloren. Daarom is het noodzakelijk dat er een individuele, nauwkeurige, berekening gedaan wordt, afhankelijk van onder andere de warmwaterbehoefte en de oriëntatie van de zonnepanelen. Daarnaast geldt ook dat een oneindig aantal collectoren en een oneindig grote opslagboiler niet kunnen verhinderen dat 's winters de zon ondergaat om 17 uur.

Misvatting 3: Als ik zonnepanelen plaats, moet ik mijn hele verwarmingsinstallatie vervangen

Fout. Een zonne-energiesysteem bestaat altijd uit panelen en een boiler. De zonneboiler wordt in combinatie met de verwarmingsketel geplaatst, niet in de plaats van. De bestaande verwarmingsketel blijft haar dienst bewijzen, en wordt gekoppeld aan de zonneboiler. De zonneboiler voorziet, op jaarbasis, voor 50 tot 60 % in de warmwaterproductie met zonne-energie. De rest van de warmwaterproductie gebeurt door de ketel. Ook in het geval van buiscollectoren kan de bestaande ketel blijven staan. Beide zonne-energiesystemen zijn compatibel met de meeste verwarmingsinstallaties, op gas of stookolie.

Misvatting 4: Zonnepanelen gaan snel kapot

Fout. Of het nu om vlakke of om buiscollectoren gaat, ze zijn vervaardigd met Borosilicaatglas. Dit veiligheidsglas warmt niet op en is bestand tegen de zwaarste weertypes en inslaande ballen of stenen.
Zonnepanelen zijn erg duurzaam. De zonnevloeistof die zorgt voor de snelle opwarming van het water in de boiler bestaat uit een mengsel van glycol (antivriesproduct) en water. Het is deze vloeistof die om de drie jaar moet worden nagekeken en eventueel vervangen worden om het rendement te behouden. En natuurlijk wordt het oppervlak van de zonnepanelen best van tijd tot tijd schoongemaakt anders kan de zon niet optimaal worden gebruikt.

Misvatting 5: Het maakt niet uit waar ik de zonnepanelen plaats op het dak

Fout. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van zonne-energie, moeten de panelen naar het zuiden gericht zijn. Ideaal is als de panelen gericht zijn naar de hoek tussen het zuidwesten en het zuidoosten. Hoe minder zuidelijk ze staan, hoe meer m² er nodig zijn. Het heeft weinig of geen zin om de panelen te plaatsen als ze buiten de richting van deze hoek vallen. Het rendement vermindert aanzienlijk. Idem voor buiscollectoren. In deze buizen bevindt zich een maanvormig spiegeltje van puur zilver om meer zonnestralen op te vangen. Onder welke hoek de zon ook invalt op de collector, het spiegeltje zorgt ervoor dat de stralen worden gereflecteerd en de absorptiebuis ze opvangt om ze te gebruiken. Dat geeft een rendementsverbetering van meer dan 40% tegenover andere zonne-energiesystemen. Dankzij hun constructie kunnen buiscollectoren zowel op een dak als op een gevel geplaatst worden.

Producten

Warmtepompboiler SHP

STIEBEL ELTRON

Warmtepompboiler SHP

Aardgas en hernieuwbare energie

gas.be

Aardgas en hernieuwbare energie

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler

De Dietrich

Inisol: De zon schijnt voor iedereen, investeer nu in een zonneboiler