Mag buurman gezamenlijke septische put wijzigen?

Vraag

Om een lang verhaal kort te houden: ik ben vorige week mede-erfgenaam geworden van een rijhuis in Gent dat verkocht wordt volgende maand. Alle afvalwater (incl. wc) gaat naar een septische put gelegen bij het huis ernaast. Die buur is blijkbaar al een tijdje bezig met verbouwen en plots beslist hij om een rioolbuisaansluiting te steken en vermoedelijk de put weg te halen. Die buur belt naar een andere mede-eigenaar met deze melding en vraagt om de helft van de 1500 euro op te hoesten. Er was geen enkele verstopping of breuk in de leidingen of andere gebreken. Hoe zit dit wettelijk in elkaar? Zijn wij verplicht om dit te betalen? De diensten stedenbouw, technische dienst en wegen van gent konden hier geen antwoord op geven. De afhandeling van de erfenis is nog lopend.

Antwoord

Een eerste stap naar een antwoord op uw vraag, is volgens advocaat Peter Henriksen nagaan welke rechten je hebt op de septische put gelegen bij het huis daarnaast.

“Aangezien deze gelegen is op het perceel van het naburige pand, maar jouw pand hier tevens gebruik van maakt, is er mogelijks sprake van een erfdienstbaarheid. Dit is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Een dergelijke erfdienstbaarheid kan slechts door een titel gevestigd worden. Indien je je op je rechten als (mede)eigenaar van het heersende pand wenst te beroepen, zal je dus aan de hand van een authentieke akte moeten aantonen dat deze erfdienstbaarheid in het voordeel van jouw pand werd gevestigd.”

“Indien je het bewijs kunt leveren dat je als (mede)eigenaar het recht hebt op gebruik van deze septische put, kan je je verzetten tegen de verwijdering hiervan. De eigenaar van het dienstbare erf mag niets doen dat zou strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijk te maken, op risico veroordeeld te worden tot herstel in natura alsmede tot betaling van een bijkomende schadevergoeding wegens gebruiksderving.”

“Zo mag hij evenmin de gesteldheid van de plaats veranderen, noch de uitoefening van de erfdienstbaarheid verleggen naar een andere plaats dan die voor de erfdienstbaarheid oorspronkelijk was aangewezen. Indien evenwel die oorspronkelijke aanwijzing voor de eigenaar van het dienstbare erf meer bezwarend mocht zijn geworden of indien zij hem verhindert voordelige herstellingen daaraan te verrichten, kan hij de eigenaar van het andere erf een plaats aanbieden die voor de uitoefening van zijn rechten even gemakkelijk is, en deze mag hij niet afwijzen. Uiteraard zullen de kosten die hiermee gepaard gaan, te zijne laste zijn.”

Producten

Installeer je sanitaire toestellen zelf

Easykit

Installeer je sanitaire toestellen zelf

Plaats zelf je sanitaire installatie

Selfmatic

Plaats zelf je sanitaire installatie

Zeneo: Elektrische boiler voorziet onmiddellijk warm water waar u wenst

ATLANTIC BELGIUM

Zeneo: Elektrische boiler voorziet onmiddellijk warm water waar u wenst

Elektrische waterverwarmers Ariston

Ariston

Elektrische waterverwarmers Ariston

Iedereen kan energie besparen.

Van Marcke

Iedereen kan energie besparen.