Regenwaterput onderhouden: zo ga je niet kopje onder

Een regenwaterput scheelt een slok op de borrel met het oog op je waterfactuur. Hoe zorg je ervoor dat zowel je put als het opgevangen water van uitstekende kwaliteit blijven? Frederik Pardo van Reni geeft je zijn vijf sterkste tips mee. Aan de slag!

Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen een put die zo weinig mogelijk leegstaat en die vaak genoeg met voldoende regenwater is opgevuld.

Foto: Reni - regenwaterrecuperatie FARYS   

De wanden zelf hoef je niet aan te pakken, zeker in het geval van een betonnen regenwaterput. Kleine actieve micro-organismen op het beton zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering van de put én van het aanwezige water.

Foto: GEP Watermanagement   

Kuis je dakgoten zeker halfjaarlijks of jaarlijks uit. Heb je veel bomen rondom je woning staan en is het weer de tijd van de vallende bladeren? Of heb je net noodweer achter de rug? Kijk dan sowieso nog eens je dakgoten na.

Foto: Reni - regenwaterrecuperatie FARYS   

Links: een vervuilde zandfilter (nafilter). Rechts: de propere versie.

Foto: Reni - regenwaterrecuperatie FARYS   

1. Ga niet te licht over de grootte van je put

Je regenwaterput mag niet te groot of te klein zijn. Een te grote put loopt niet vaak genoeg over. Hierdoor is het mogelijk dat de kwaliteit van je water vermindert. Een te kleine put staat te vaak leeg als het lange tijd niet meer geregend heeft. Dus dan ben je weer aangewezen op drinkwater.

Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen een put die zo weinig mogelijk leegstaat en eentje die vaak genoeg met voldoende regenwater is opgevuld.

Tip

Laat een expert berekenen hoe groot jouw waterput idealiter moet zijn. De belangrijkste factoren die hier meespelen zijn: het aantal personen die ervan gebruik maken, de toepassingen waarvoor je regenwater gebruikt, de grootte en het type (dakbedekking, helling ...) van je dak en de tijd per jaar dat je put leegstaat.

2. Controleer tijdig je filters

Je regenwaterinstallatie bestaat uit een aantal filters: de voorfilter, nafilter en eventueel een actieve koolfilter. De voorfilter bevindt zich meestal bovenaan in de regenwaterput en houdt het grofste vuil tegen, zoals bladeren en takken. Zand en slib komen sowieso in je regenwaterput terecht.

Deze filter controleer je best zesmaandelijks om te zien of er niets verstopt zit. Je doet er ook goed aan om de filter eventjes af te wassen, zodat er zich geen filmpje van organisch materiaal op de filter zet. Dit verhindert dat je regenwater nog door de afvoer kan. Het gevolg: je goten riskeren over te lopen en een beveiligingsmechanisme stuurt het water rechtstreeks naar de riolering en niet meer richting je regenwaterput. Er bestaan ook zelfreinigende voorfilters, maar af en toe een controle doen, is zeker geen overbodige luxe.

Tip

Kuis je dakgoten zeker halfjaarlijks of jaarlijks uit. Heb je veel bomen rondom je woning staan en is het weer de tijd van de vallende bladeren? Of heb je net noodweer achter de rug? Kijk dan sowieso nog eens je dakgoten na.

De nafilter bevindt zich tussen de pomp en de verschillende aftappunten binnenshuis. Deze filter houdt de laatste fijne vuildeeltjes tegen, zodat je bijvoorbeeld geen zand tussen je kleren hebt zitten na een machine was. De actieve koolfilter haalt eventuele rare geuren en kleuren uit je regenwater. Deze vervang je halfjaarlijks of jaarlijks.

3. Reinig enkel wanneer nodig

Indien je voorfilter zijn werk goed doet – en je niet in een zanderig gebied woont – is een vijfjaarlijks onderhoud van je regenwaterput normaal gezien voldoende. Is het een lange tijd droog geweest? Licht het deksel omhoog en kijk of er zich een laag slib bevindt op de vloer. En zo ja, of het waterpeil zich laag genoeg bevindt om aan de slag te gaan.

Tip

Laat de regenwaterput minstens een dag openstaan. Er is kans op zuurstoftekort doordat de ruimte heel lang dicht heeft gelegen. Er bevinden zich ook ontbindingsgassen in de put. Geef ze de tijd om te ontsnappen. 

De wanden zelf hoef je niet aan te pakken, zeker in het geval van een betonnen regenwaterput.  Kleine actieve micro-organismen op het beton zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering van de put én van het aanwezige water. Bij een kunststof put zijn de wanden te glad om zich aan te hechten. Om dit op te lossen, voorzie je een dun grindlaagje, zodat ze wel hun werk kunnen doen.

4. Ga niet te bruusk te werk

Een gewone tuinslang, handborstel, emmer en schepje volstaan om het aanwezige slib te verwijderen in de regenwaterput. De hogedrukreiniger en schoonmaakproducten laat je best voor wat ze zijn. Een goede schrobbeurt doet het meeste wonderen. Het losgekomen slib schep je gewoon op en draag je naar buiten met de emmer. Je kan een vuilwaterpomp gebruiken om de rest van het vervuilde water naar buiten te pompen.

Tip

Is het om een of andere reden niet mogelijk om zelf aan de slag te gaan (fysieke beperking, ...)? Dan kan je beroep doen op een firma die ook septische putten onderhoudt.

5. Hou je sifon in de gaten

Vieze geurtjes zijn uit den boze. Helaas is de kans toch groot dat dit eens voorvalt. En dat heeft verschillende oorzaken, zoals verstopte filters, slib of verkeerd gekozen afmetingen van je regenwaterput. Nog een belangrijke oorzaak is dat je sifon te lang droog staat. Dit komt vooral voor tijdens lange, droge periodes. Je kan dit oplossen door de sifon op de overloop van de put op te vullen met water.

Tip

Zijn de geurtjes nog niet weg, dan kan je het een proberen met een actieve koolfilter, zoals hierboven beschreven.

Producten

Zet je kraanwater om in schoon en veilig drinkwater

BWT (Best Water Technology) Belgium NV

Zet je kraanwater om in schoon en veilig drinkwater

Plaats zelf je sanitaire installatie

Selfmatic

Plaats zelf je sanitaire installatie

Installeer je sanitaire installatie zelf

Easykit

Installeer je sanitaire installatie zelf

Elektrische waterverwarmers Ariston

Ariston

Elektrische waterverwarmers Ariston

Heeft u lekkende, roestende of beschadigde leidingen? Ontdek waarom.

e-Pipe Benelux

Heeft u lekkende, roestende of beschadigde leidingen? Ontdek waarom.

Grootste voordelen van waterontharders

Delta Water Softeners

Grootste voordelen van waterontharders