Verwarmen of koelen via je ventilatie: het kan

Je ventilatiesysteem zorgt niet alleen voor een gezond binnenklimaat, maar je kan je woning er ook mee verwarmen of koelen.

Warmteterugwinapparaat

Een WTW warmt de toegevoerde lucht op met de warmte van de afgevoerde lucht.

Foto: Ventilair Group  

Als je toegevoerde lucht nog eens gaat opwarmen met de warmte van de afgevoerde lucht, dreigt oververhitting. Om dat te vermijden, rust je je systeem D met warmterecuperatie en bodemwarmtewisselaar best uit met een zomerbypass.

Foto: Duco Ventilation & Sun Control  

Via een warmtepompboiler kan je de warmte van de afgevoerde lucht recupereren voor de productie van sanitair warm water. 

Bij een systeem D kan je de warmte uit de afgevoerde lucht zelfs aanwenden om je huis te verwarmen. Via een warmteterugwinapparaat (WTW) geeft die lucht, die op kamertemperatuur is, zijn warmte af aan de koude toegevoerde lucht.

Een WTW bestaat meestal uit een volledige module met warmtewisselaar, ventilatoren en regeling. Met dit apparaat kan je de warmte nuttig recupereren, waardoor de warmteverliezen tot een minimum worden beperkt.

Compacttoestel: WTW en warm water

Een compacttoestel is een balansventilatiesysteem D dat warmterecuperatie combineert met een boiler voor sanitair water. Alvorens de lucht binnenkomt in dit toestel wordt die voorverwarmd of gekoeld door de bodemwarmtewisselaar.

Verse buitenlucht wordt aangezogen en eventueel voorverwarmd of gekoeld door een aardwarmtewisselaar. Die verse lucht wordt via een warmtewisselaar in het toestel verder voorverwarmd door de warmte van de afgevoerde vervuilde lucht uit de woning aan te wenden.

Warmtepomp benut restenergie

Deze afgevoerde lucht heeft na doorgang door de warmtewisselaar nog altijd een iets hogere energie-inhoud dan de buitenlucht. Het is net deze restenergie die de warmtepomp nog zal benutten als warmtebron.

Afhankelijk van het soort toestel zal de opgewekte warmte van de warmtepomp nuttig gebruikt worden voor de naverwarming van de ventilatielucht en/of het opwarmen van het sanitair warm water.

Zomerbypass

De verwarming van toegevoerde lucht heeft natuurlijk geen zin als het kwik tijdens de zomermaanden boven de 20 graden stijgt. Want als je toegevoerde lucht nog eens gaat opwarmen met de warmte van de afgevoerde lucht, dreigt oververhitting.

Om dat te vermijden, rust je je systeem D met warmterecuperatie en bodemwarmtewisselaar best uit met een zomerbypass. Die schakelt het systeem uit als het buiten te warm wordt.

Nachtkoelingsroosters

Een geval apart onder de ventilatieroosters zijn de nachtkoelingsroosters die meer gericht zijn op koeling dan op ventilatie. De koelere nachtlucht is ideaal om op een energiezuinige manier de binnenlucht af te koelen. Omdat de debieten van nightcooling hoger liggen dan die van basisventilatie, worden andere types roosters gebruikt om die grotere luchtstromen te garanderen. Hierbij onderscheidt men opbouw- en inbouwroosters.

Het eerste type, vergelijkbaar met vliegenramen, wordt tijdelijk (bijvoorbeeld enkel tijdens de zomer) of permanent op het raam geplaatst. Door het raam achter dit rooster ‘s nachts te openen, komt er frisse lucht binnen zonder dat er insecten of inbrekers kunnen binnendringen.

Producten

Plaats zelf je ventilatiesysteem

Selfmatic

Plaats zelf je ventilatiesysteem

Stil en energiezuinig ventileren met een D-systeem

Thermad Climate Systems

Stil en energiezuinig ventileren met een D-systeem

DucoBox: de stilste én slimste afvoerbox voor ventilatie in Europa!

Duco Ventilation & Sun Control

DucoBox: de stilste én slimste afvoerbox voor ventilatie in Europa!

Met Easykit is het eenvoudig om zelf een ventilatiesysteem te installeren.

Easykit

Met Easykit is het eenvoudig om zelf een ventilatiesysteem te installeren.

Welk type luchtkanaal is geschikt voor mijn ventilatiesysteem D?

Begetube

Welk type luchtkanaal is geschikt voor mijn ventilatiesysteem D?

HRUC-E: Een geavanceerde WTW unit met het systeem D principe, tot 80% WTW

Ventilair Group

HRUC-E: Een geavanceerde WTW unit met het systeem D principe, tot 80% WTW