livios logo

Huytebroeck sleutelt aan Brusselse energiepremies

Brussel passief in 2015, en daar hoort blijkbaar een nieuw premiesysteem bij. De Brusselse energiepremies zien er vanaf 2013 dan ook anders uit. Volgens Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing Evelyne Huytebroeck is het systeem "uitgebreid, vereenvoudigd en voordeliger."

Verhoging behouden

Volgens minister Huytebroeck is het premiesysteem er eenvoudiger op geworden.


  

Verschillende premies zijn opgetrokken. Je krijgt een bonus als je je dak isoleert naar de passiefnorm.

Foto Isolatie Verhoeven
  

"De aanzienlijke verhoging van het bedrag van bepaalde premies, die in juli 2012 beslist werd, blijft behouden", klinkt het in een persbericht. "Die verhoging is er gekomen om een voldoende rentabiliteitsniveau van de investeringen te garanderen na de federale beslissing om de belastingaftrek van energiebesparende investeringen af te schaffen."

Wat is er nieuw?

 • De premie 'passief/lage energie' wordt vermeerderd met € 30/m² in het geval van een renovatie.
 • De nieuwe premie 'volledige renovatie verwarmingsinstallatie', die hoofdzakelijk collectieve woningen beoogt, biedt een bonus van 20 % in vergelijking met het cumuleren van individuele premies. Op voorwaarde dat het de combinatie van een nieuwe verwarmingsketel, een thermische regeling, een circulator met veranderlijke snelheid en een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling betreft.
 • Nieuwe bonussen
  • + €10/m² indien de dakisolatiedikte overeenstemt met de passiefnorm;
  • + €30/m² in het geval van driedubbele beglazing;
  • + €100 tot + €200 euro voor koelkasten A+++ of wasdrogers A-50%;
 • Vanaf 2013 zal de bonus van 10 % voor gebouwen die gelegen zijn de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie automatisch worden toegekend. Tot nog toe moest de aanvrager zelf de ligging van zijn goed controleren.
 • Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon, beschermde afnemers en aanvragers van een Brusselse Groene Lening worden voortaan automatisch tot de categorie 'laag inkomen' gerekend.

"Voortzetten en uitbreiden"

Sinds de inwerkingtreding van het stelsel in 2004 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 146.000 Energiepremies toegekend voor een bedrag van 90 miljoen euro. Dankzij die premies is er voor meer dan 650 miljoen euro aan energiebesparende investeringen uitgevoerd. "Daarom is het van essentieel belang om dit aansporingsbeleid voort te zetten en nog uit te breiden", besluit minister Huytebroeck.

In dit document vind je alle cijfers en letters nog eens op een rijtje.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/elektriciteit/besparen-op-elektriciteit/24750/huytebroeck-sleutelt-aan-brusselse-energiepremies/