Financiële tegemoetkoming voor wie bodem laat saneren door een lek

Jaren na de aankondiging ervan is het stookoliefonds sinds begin april eindelijk operationeel. Vanaf nu kan vrijwel iedereen die te kampen heeft met een lekkende stookolietank op zijn terrein, een beroep doen op het Promaz-fonds om de bodem te laten saneren.

Een bodem laten saneren die verontreinigd is door een lekkende stookolietank is duur, en vaak onbetaalbaar voor een gemiddelde huiseigenaar. Omdat het toch belangrijk is dat de grond niet verontreinigd blijft, kunnen zij nu terecht bij Promaz, een fonds dat is opgericht door sectorfederaties Brafco, Energia en Informazout.

Een eigenaar die vermoedt dat zijn grond verontreinigd is door een lekkende stookolietank of -leiding, kan sinds 1 april bij het fonds terecht voor een financiële tussenkomst, of zelfs om de werken te laten uitvoeren. Promaz betaalt facturen tot 200.000 euro terug, en doet dat ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat wie zo'n verontreiniging in het verleden liet saneren en zelf opdraaide voor de kosten, zijn factuur terugbetaald krijgt.

Geen volledig bodemonderzoek

Voor het zover is, moet de verontreiniging eerst worden vastgesteld. Dat hoeft niet duur te zijn. “Als er verontreiniging is, volstaat het vaak om een bodemstaal te laten onderzoeken”, zegt Willem Voets van Informazout. “Laat in elk geval niet meteen een kostelijk bodemonderzoek van vijf- à zesduizend euro uitvoeren, maar contacteer altijd eerst een bodemspecialist.”

Blijkt de tank lek en valt die niet te herstellen, dan is het wel de verantwoordelijkheid van de eigenaar om die te vervangen. In die kosten komt Promaz niet tussen. “Er zijn ondertussen tanks van alle soorten types en materialen”, zegt Voets. “Die bepalen de prijzen en kunnen dus variëren.”

Bijdrage op maximumprijs

Promaz is bedoeld om twintig jaar te blijven bestaan. Daarvoor krijgt het een werkingsbudget van 610 miljoen euro. Dat geld moet niet alleen alle bodem- en grondwatersaneringen dekken, maar ook de werkingskosten en een verzekeringsmechanisme voor schadegevallen dat nog moet worden gecreëerd.

110 miljoen euro van dat bedrag komt uit de reserves van het BOFAS-fonds dat instond voor de bodemsaneringen bij tankstations en in zijn laatste fase zit. De rest van het budget wordt opgehaald met een beperkte bijdrage op de maximumprijs van mazout.

Kom jij in aanmerking?

Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende stookolietank die gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen, kunnen een beroep doen op Promaz. Hieronder vallen weliswaar niet alleen gebouwen met een woonfunctie zoals één- of meergezinswoningen, appartementen of woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels…

Hoe aanvragen?

Op de website van het Promaz-fonds vind je meer informatie en kan je nakijken of jij in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Je aanvraag kan je vervolgens indienen via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven. Hiervoor betaal je wel 30 euro dossierkosten, al is dat niets in vergelijking met de kosten voor een sanering.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media