livios logo

Bouwheer verantwoordelijk voor EPB-boete

Foto Stûv
  

Help, ik heb bij de bouw van onze woning het E-peil overschreden. Kan ik nu een boete krijgen? En zoja, hoeveel bedraagt die?

Als de EPB-verslaggever in zijn berekeningen vaststelt dat je woning niet voldoet aan één of meer EPB-eisen, is de boete hiervoor in principe voor de aangifteplichtige, dus voor jou als bouwheer. De ultieme aansprakelijkheid ligt bij de bouwheer, weet ook het Vlaams Energie Agentschap. “Als je leverancier of architect een fout gemaakt hebben, dan kan je via de rechtbank verhaal halen. Wel zul je over voldoende bewijsmateriaal moeten beschikken.”

Bedrag

Het boetebedrag is afhankelijk van de overtreding. Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. Bij het niet naleven van de eisen inzake thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de investering die nodig zou zijn om aan de EPB-eisen te voldoen. Gaat het om het niet naleven van de eisen voor ventilatie, dan is de boete gelijk aan de investering die nodig zou zijn om aan de EPB-eisen te voldoen.

295 dossiers in 2008

Uit cijfers van Het Vlaams Energieagentschap blijkt dat er in 2008 in totaal 295 dossiers behandeld zijn. Hiervan waren er 181 in overtreding. 48 boetes waren er voor het niet-indienen van een startverklaring en de 93 andere voor het overschrijden van de EPB-eisen. Gemiddeld kregen de overtreders een boete van 1.500 euro. Absolute uitschieter was een boete van 16.000 euro voor een koppel dat als verwarming een elektrische installatie gebruikte.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/bouwheer-verantwoordelijk-voor-epb-boete/