livios logo

Energiecharter voor de bouwsector

Op 25 juni 2004 lanceerde het Vlaamse Klimaatnetwerk het Energiecharter voor de bouwsector.
Het energiecharter is een nieuwe, vrijwillige engagementsverklaring van bouwactoren en milieubewegingen om laagenergiewoningen door te laten breken in Vlaanderen. Het energiecharter wordt jaarlijks getekend en zal evolueren in de tijd afhankelijk van de evoluties in de sector.


  

Het energiecharter werd opgestart door de Bond Beter Leefmilieu en VIBE en heeft de steun van de Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie en loopt eigenlijk voor op de toekomstige regelgeving in de bouw. Door ondertekening van het charter geeft een bouwbedrijf te kennen dat het een belangrijke bijdrage levert aan de energieprestatie van een gebouw en dat het zich engageert om zowel zijn medewerkers als zijn klanten te sensibiliseren voor energievriendelijk bouwen.

Het bouwbedrijf kan zelf aangeven in welke mate hij het charter onderschrijft en welke maatregelen hij zal nemen om energievriendelijk te bouwen. Zo kan een bedrijf wensen mee te werken aan de introductie van laagenergiewoningen en zelf maatregelen nemen binnen het bedrijf of zelf de helft of 3/4 van alle bouwprojecten te verzorgen als laagenergiewoningen.

De initiatiefnemers van het energiecharter organiseren bovendien bijkomende vorming en zetten een brede communicatiecampagne op om de ondertekenaars bekend te maken bij bouwheren, bouwpartners en verbouwers. Dit gebeurt o.a. via de Laagenergiekrant die het Vlaamse Klimaatnetwerk uitbreng n.a.v. de Maand van de Energiebesparing (oktober 2004), via een online databank en ook door alle Vlaamse gemeenten, provincies, woonwinkels en kredietinstellingen te informeren. Een controleorganisme zal via een onafhankelijke steekproef van woningen het energiecharter bewaken.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/energiecharter-voor-de-bouwsector/